KRITISK: Arbeidstrening er en fin ordning, men det hindrer de ansatte i å få flere timer, mener Gro-Iren Hobber Hansen, hovedtillitsvalgt i Kappahl.

KRITISK: Arbeidstrening er en fin ordning, men det hindrer de ansatte i å få flere timer, mener Gro-Iren Hobber Hansen, hovedtillitsvalgt i Kappahl.

Martin Guttormsen Slørdal

Kappahl-tillitsvalgt vil begrense arbeidstrening:

– Folk på arbeidstrening tar timer fra deltidsansatte som vil jobbe mer

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen i Kappahl vil inngå avtale med ledelsen om å regulere bruken av Nav-kandidater.
14.02.2019
10:00
10.04.2019 20:37

lene.svenning@lomedia.no

Et HK-medlem i kleskjeden Kappahl har tatt kontakt med HK-Nytt for å fortelle om sin frustrasjon over at arbeidsgiveren benytter folk på arbeidstrening gjennom Nav. Praksisen fører til at han og kollegene ikke får flere arbeidstimer, slik de ønsker seg. HK-medlemmet mener Kappahl bruker såkalte Nav-kandidater for å spare inn på lønnsbudsjettet. Det skaper misnøye blant de ansatte, og gir et dårlig arbeidsmiljø, mener HK-medlemmet.

LES OGSÅ: Kontormedarbeider i fagforening ble sagt opp. Nå er oppsigelsen kjent ugyldig i retten

Tar timer fra ansatte

Gro-Irene Hobber Hansen, hovedtillitsvalgt i Kappahl, er ikke ukjent med problemet.

– Nesten alle ansatte i Kappahl-butikkene jobber deltid, og mange ønsker seg mer arbeid. Vi synes det er fint å kunne bidra til at folk får arbeidstrening, men uansett hvordan du ser på det tar de arbeidstid fra oss. Selv om de på arbeidstrening skal komme i tillegg til oss ansatte, og ikke i stedet for oss, så gjør de en jobb, sier hun.

Hansen opplyser om at klubben har tatt initiativ til å inngå en avtale med Kappahl om å begrense bruken av folk på arbeidstrening.

– Det må være en struktur på det. Vi vil ha en avtale som begrenser bruken, for eksempel at det er maksimalt en på arbeidstrening av gangen på hver av de minste butikkene, maksimalt to på de større, og at vi ikke har folk på arbeidstrening i sommerferien og før jul, sier Hansen til HK-Nytt.

I tillegg ønsker den hovedtillitsvalgte at butikker som bryter avtalen skal få en karantene for bruk av Nav-kandidater.

Ikke for å spare penger

Nina Bakker, personalsjef i Kappahl, understreker at det ikke er meningen av Nav-kandidater skal frata noen av de ansatte jobb.

– Våre faste ansatte går først. Vi skal ikke ha så mange på arbeidstrening at det tar timer fra de ansatte. Vi skal ikke utnytte folk på arbeidstrening, sier Bakker.

Hun avviser at kjeden bruker Nav-kandidater for å spare penger. Personalsjefen er ikke fremmed for å inngå en avtale med de tillitsvalgte, slik Gro-Irene Hobber Hansen vil.

– Jeg er positiv til å gå i dialog med de tillitsvalgte, slik at vi kan unngå misnøye. Det kan hende vi skal inngå en slik avtale, men vi kan ikke være for rigide, sier hun til HK-Nytt.

MELD DEG PÅ NYHETSBREV FRA HK-NYTT

14.02.2019
10:00
10.04.2019 20:37