Møter Bekken & Strøm i tingretten

Er den varslede boikotten og sympatistreiken blant transportarbeiderne ulovlig? Det er temaet i Oslo tingrett i dag.
17.01.2011
12:52
16.12.2013 15:06

lene.svenning@lomedia.no

LOs varsel om sympatistreik og boikott i forbindelse med streiken på Bekken & Strøm på Gjøvik falt ikke i god jord hos arbeidsgiverne.

Utsatte aksjoner

Arbeidstøybedriften hevder aksjonene er i strid med «grunnleggende og tariffrettslige prinsipper» og i strid med boikottloven, og har stevnet HK og Fellesforbundet for Oslo tingrett. Der behandles saken i dag og i morgen.

Bekken & Strøms advokat viser blant annet til boikottlovens bestemmelse som sier at boikott er ulovlig når den «vil skade vesentlige samfunnsinteresser eller virke utilbørlig, eller når det ikke er noe rimelig forhold mellom den interesse som skal fremmes ved boikotten og den skade som den vil føre med seg».

Sikker på å vinne

Det er ventet at dommen i saken faller den 27. januar. Først da kan de utsatte aksjonene begynne – om Bekken & Strøm ikke får medhold. I utgangspunktet skulle sympatistreiken starte 13. januar, mens oppfordringen til boikott av bedriften skulle gå ut den 10. januar.

Lars Johnsen, 1. nestleder i Transportarbeiderforbundet, er sikker på at fagbevegelsen har loven på sin side.

– Jeg er overbevist om at vi har rett til å bruke disse kampmidlene, har han tidligere uttalt til HK-Nytt.

Også HK-leder Sture Arntzen er optimist.

– Vi har stor tro på at vi skal vinne i retten, sier han.

Store konsekvenser

Gjennom en sympatistreik vil Gjøvik-bedriften verken få varer, altså arbeidstøyet som bedriften profilerer og selger videre, eller få sendt varer videre til sine kunder. LO og forbundene har varslet en såkalt betinget streik, det vil si at den bare vil ramme Bekken & Strøm, og ikke alle som er kunder hos transportbedriftene. Det hevder Bekken & Strøms advokat er i strid med Hovedavtalen mellom LO og NHO.

I stevningen fra bedriften erkjennes det også at en slik aksjon vil kunne føre til oppsigelser og nedlegging av bedriften.

Prinsipp

20 ansatte ved Bekken & Strøm, medlemmer i Handel og Kontor og Fellesforbundet, har vært i streik siden 26. november. Kravet er at bedriften inngår tariffavtale med forbundene. Det vil gi de ansatte avtalefestede vilkår og rett til medbestemmelse i bedriften. Ifølge arbeidsgiverne står det ikke på penger, men på prinsipper.

«Vi mener vi er i vår fulle rett til å drive forretning uten å bli påtvunget en tariffavtale og vi mener også at alle forhold er betryggende ivaretatt», heter det i en redegjørelse fra daglig eier og medeier Sven Strøm har sendt til HK-Nytt.

De streikende er ikke mindre prinsipielle.

– Stemningen på streikevakt er like bra, vi er optimistiske vi. Vi gir oss ikke før vi har tariffavtale på plass, sier streikeleder Johnny Martinsen.

17.01.2011
12:52
16.12.2013 15:06