Med HK i kampen mot ufrivillig deltid

Både statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen støtter HK og Tone Hartz i kampen mot ufrivillig deltid.
17.09.2012
13:16
16.12.2013 20:10

lene.svenning@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Kampen mot ufrivillig deltidsarbeid er en av HKs viktigste kampsaker. Forbundet er utålmodig i arbeidet med å skape et forutsigbart og anstendig arbeidsliv, hvor folk kan ha en jobb å leve av. Tone Cathrine Hartz fra region Østlandet Sør fortalte i dag landsmøtesalen om hvordan et liv som ufrivillig deltidsansatt arter seg.

- Du har ingen mulighet til å styre ditt eget liv, du kan ikke planlegge å være sammen med venner og familie, og du har heller ikke mulighet til å få lån til bolig. Det er direkte nedverdigende for voksne mennesker, sa Hartz.

Kvinnediskriminerende

Roar Flåthen har stor forståelse for det Hartz snakket om.

- Deltid er en av de største årsakene til ulik lønn mellom kvinner og menn. De deltidsansatte taper lønn og pensjon og mange har ikke fast stilling. Dette er den største urettferdigheten mot kvinner. Dette hadde ikke gått an på en industriarbeidsplass. Det er ren kvinnediskriminering, sa Roar Flåthen fra talerstolen.

Han kunne love at LO har denne saken høyt oppe på dagsordenen.

- Vi gir oss ikke før vi er i mål, understreket Roar Flåthen.

Deltidsarbeidsløshet

Også statsminister Jens Stoltenberg brukte tid på å snakke om ufrivillig deltid, eller deltidsarbeidsløshet, som han kaller det.

- Vi er ikke fornøyd med at vi ikke har fått redusert deltidsarbeidsløsheten. Det er et gjenstridig problem. Vi har gjort en del, sa Stoltenberg og ramset opp flere tiltak; blant annet lovfestet fortrinnsrett til hel stilling, som han for øvrig lovet en evaluering av.

Han ønsker også å utrede muligheten for at ansatte som over tid har jobbet mer enn kontrakten tilsier, skal ha rett til større stilling. Han varsler også en høring om plikt til drøfting med tillitsvalgte ved bruk av deltid.

Høyt tall

Ifølge arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå er det 34.000 deltidsansatte som ønsker større stilling. Stoltenberg synes dette er et høyt tall, når den totale arbeidsløsheten er på 70.000.

- Deltidsarbeidsløsheten er både et problem for den enkelte som vil jobbe mer, men også et samfunnsproblem. Vi er opptatt av å få dette antallet ned, og vi vil ha mer dialog med HK om dette, sa Stoltenberg.

Men noen lovfesting av retten til heltid nevnte han ikke.

Ber om vern

Mange talere krevde at regjeringen sørger for at arbeidsmiljølovens vern mot nattarbeid også skal gjelde også for varehandelsansatte. En av dem var Kristine Larsen fra region Nord-Norge.

- Vi vil ha ei arbeidstid som gir rom for et sosialt liv. Det skal du hjelpe oss med, Jens. Trenger vi butikker som er åpne hele døgnet, spurte hun og utfordret Stoltenberg til å komme HK i møte med å sikre et lovvern mot nattarbeid for denne bransjen.

Det kunne imidlertid ikke statsministeren love. Han synes det er problematisk å regulere åpningstider i loven.

17.09.2012
13:16
16.12.2013 20:10