SAMLET SALEN: HK-nestleder Christopher Beckham jobbet i redaksjonskomitéen hele natta for å skape enighet i EØS-saken.

SAMLET SALEN: HK-nestleder Christopher Beckham jobbet i redaksjonskomitéen hele natta for å skape enighet i EØS-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

HK-landsmøtet 2016:

HK kritisk til EØS-avtalen, men vil ikke si den opp

HK-landsmøtet vedtok ikke et nei til EØS, men retter kritikk mot avtalen de mener bør reforhandles.
19.10.2016
12:29
19.10.2016 12:31

hk-nytt@lomedia.no

EØS-saken skapte debatt i landsmøtesalen. Tre HK-regioner hadde sendt inn forslag om at HK må gå inn for at Norge skal ut av EØS-avtalen. Alle forslagene ble oversendt til en redaksjonskomité som onsdag morgen la fram et enstemmig forslag til uttalelse og et punkt i prinsipp- og handlingsprogrammet. Forslaget ble vedtatt av landsmøtet, mot noen få stemmer.

Forsterket kritikk

I uttalelsen retter HK kritikk til handelsavtaler som flytter makt fra fellesskapet til markedskreftene. Forbundet frykter at norske arbeidslivslover og tariffavtaler vil måtte vike for EU-rett. «Det er uakseptabelt at arbeidstakerrettigheter svekkes etter avgjørelser i besluttende organer utenfor Norge», heter det i uttalelsen. HK mener myndighetene må bruke både vetoretten og forhandlingsretten i EØS-avtalen.

Forbundet vil også at regjeringen og partene i arbeidslivet sammen skal følge nøye med på hvilken avtale Storbritannia får til med EU etter at de vedtok å melde seg ut. Selv vil HK at Norge skal fortsette med EØS-avtalen, men vil framforhandle en ny og bedre avtale.

TILFREDS: EØS-kritiker Sindre Humberset synes HK-landsmøtet har gjort et godt vedtak.

TILFREDS: EØS-kritiker Sindre Humberset synes HK-landsmøtet har gjort et godt vedtak.

Martin Guttormsen Slørdal

Fornøyd kritiker

– Jeg synes det vi har fått til er veldig bra. Vi kom mye lenger enn på forrige landsmøte. At HK vil reforhandle EØS-avtalen er noe helt nytt, sier Sindre Humberset, som var en av dem som målbar EØS-kritikken i debatten.

Han hadde foreslått å erstatte EØS-avtalen med en annen handelsavtale med EU, men lot det ligge under avstemningen.

Vil verne Lofoten

I det nye prinsipp- og handlingsprogrammet vil HK verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot all framtidig oljevirksomhet. HK vil forsøke å få gjennomslag for dette på LO-kongressen i mai neste år. Der vil de trolig møte større motstand mot forslaget enn de gjorde på HK-landsmøtet, der bare fem stemte imot dette vernet.

LO-leder Gerd Kristiansen står fast ved at nordområdene bør åpnes for konsekvensutredning, skriver Dagsavisen. Kristiansen viser til vedtaket LO-kongressen fattet for fire år siden, hvor det heter at «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak».

Pensjonskrav

Pensjon var, tradisjonen tro, et av hovedtemaene i debatten da HK meislet ut ny politikk. Forbundet står blant annet på at de vil tariffeste tjenestepensjonene, øke minstesatsene i tjenestepensjonene, ha pensjon fra første krone og fra første arbeidsdag. De vil også jobbe for at avtalefestet pensjon (AFP) skal kunne kombineres med delvis uføretrygd. I dag er ikke det mulig.

HK mener at levealderjusteringer slår skjevt ut mellom ulike yrker samt inntekts- og utdanningsnivå. Forslag om å jobbe for å fjerne levealdersjustering, fikk imidlertid ikke tilslutning på landsmøtet onsdag formiddag.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

19.10.2016
12:29
19.10.2016 12:31