Kvinner får jobbe

Men bare i rene kvinnebutikker. Likevel betrakter saudiske kvinner det som en stor seier.
26.01.2012
13:25
14.12.2013 12:33

I Saudi Arabia har kvinnene stått sentralt når protester og reformkrav det siste året har bølget over det meste av Midtøsten i svært forskjellige former. Nå foreligger det første konkrete resultatet. De saudiske kvinnene har fått utvidete muligheter for å ta seg jobb. Det betrakter mange kvinner i kongeriket som en kjempeseier.

Det som har skjedd er at kvinner nå har fått anledning til å arbeide i butikker. All detaljhandel har inntil nå vært forbeholdt menn. Begrunnelsen har vært at en kvinnelig butikkmedarbeider nesten uvegerlig vil komme til å stå ansikt til ansikt med mannlige kunder. Den salgs samkvem er, ifølge landets konservative tolkning av de islamske skriftene, forbudt.

Kun for kvinner

Det er da heller ikke en hvilken som helst butikkjobb saudiske kvinner nå kan søke på. Den nye friheten gjelder utelukkende forretninger hvor hele kundekretsen er kvinner. Det vil stort sett si butikker som selger kosmetikk eller undertøy.

– Men selv dette, tilsynelatende begrensede framskrittet, har stor betydning, sier Haddad Salim, som forsker på utvikling og økonomi ved universitetet i den jordanske hovedstaden, Amman.

– For første gang får kvinner adgang til en del av den saudiske økonomien, hvor de aldri har vært tålt. Det skaper naturligvis et visst håp om at dette kan være begynnelsen på en reformprosess som vil bringe enda flere kvinner inn på arbeidsmarkedet.

Må skjermes for mannlige blikk

Nå har kvinner allerede i et par årtier hatt en svært begrenset adgang til det saudiske arbeidsmarkedet. Men det har vært i jobber hvor de har vært godt skjermet for mannlige blikk, for eksempel som lærere på jenteskoler.

I et større perspektiv har kvinnenes fravær fra det offentlige rom vært et viktig bakteppe for de protestene som har reist sig mot det saudiske styret. Et markant innslag i høstens protester var en gruppe kvinner som krevde rett til å kjøre bil. Det har de fortsatt ikke, og Haddad Salim påpeker at de kvinnene som nå kommer i jobb får et problem med å komme til og fra arbeidet siden de vil være avhengige av å bli kjørt av et mannlig familiemedlem.

28.000 søkere

Tross dette har 28.000 kvinner ifølge Arbeidsdepartementet allerede søkt på en av de snart ledige jobbene. Og jobbene blir lyst ledige, understreker ministeriet, for å imøtegå frykten for at også dette tiltaket bare vil vise sig å være enda en tom gest.

Det var nemlig en rekke butikkeiere (naturligvis alle menn) som protesterte mot det nye tiltaket. De hevdet at det ikke var tilstrekkelig mange kvinner som ville være kvalifiserte for de nye jobbene. Konservative islamske grupper krevde dessuten at butikkenes vinduer ut mot gaten måtte blendes, så ingen forbipasserende mann kunne se de arbeidende kvinnene inne i butikkene.

– Dette blev avvist av kong Abdallah, som har velsignet det nye initiativet, forteller Haddad Salim.

Butikkeiernes protester blev imøtegått med at det vil være forretningsmessig sunt å slippe flere kvinner til på arbeidsmarkedet. I dag føler nemlig mange saudiske kvinner at det er så ubehagelig å handle i butikker der de blir ekspedert av menn at de i stedet gjør sine innkjøp på utenlandsreiser. Kvinnelig personale vil få omsetningen til å stige og legge grunnlaget for å skape flere nye arbeidsplasser, ble det argumentert.

I fjor sommer ble striden om kvinnenes plass i arbeidslivet avgjort med et kongelig dekret som Arbeidsdepartementet av ulike årsaker har drøyet helt til nå med å sette ut i livet. Dermed er det straffbart å ikke etterleve nyordningen, og det fryktede religionspolitiet – som ofte har slått ned på kvinner som ikke oppfører i tråd med de strenge religiøse kravene – har nå fått ordre om å beskytte kvinnene når de benytter seg av sin nye frihet.

Kassadamer neste?

De berørte forretningene har fått frist til juni med å skifte ut det mannlige personalet med kvinner. Mennene som nå mister jobbene sine, er for en stor del gjestearbeidere fra Østen. De blir nå sendt hjem. Dermed oppfyller reformen også et dypt følt saudisk ønske om å gjøre seg mindre avhengig av hundretusener av gjestearbeidere som i dag utfører nesten alt manuelt arbeid i landet. Nå blir i hvert fall noen av disse jobbene tilbudt landets egne innbyggere.

Mange arbeidsløse

Arbeidsløsheten ligger offisielt på 10,8 prosent i Saudi Arabia, som har en befolkning på vel 27 millioner. Reelt hevdes det at den kan ligge så høyt som omkring 25 prosent – og da regner man fortsatt bare med arbeidsløse menn. Kvinner inngår rett og slett ikke i arbeidsløshetsstatistikken.

– Det er med andre ord mye økonomi i denne saken, påpeker Haddad Salim.

Han ser på det kongelige dekretet som en prøveballong, en begynnelse på en reformprosess.

Et økende antall saudiske kvinner tar allerede videregående utdanning, og universitetene tar gladelig imot dem. Men når de er ferdig utdannet er det ofte umulig å finne en jobb fordi sosiale og religiøse restriksjoner står i veien. Mange middelklassefamilier finner det også vanskelig å leve av bare mannens inntekt, så på det hold er det et sterkt ønske om å få kvinnene i arbeid så de kan bidra til familiens økonomi.

Dristig statsråd

Arbeidsminister Adel Fakiyeh, som regnes som en av de progressive drivkreftene i saken, har i det siste luftet tanken om å ansette kvinner i en supermarkedkjede som han eier og driver ved siden av ministerposten. Det kommer formodentlig ikke på tale å ansette kvinnelige kassadamer, men kvinner kan utføre mange andre funksjoner og på den måten bidra til å myke opp en særdeles konservativ struktur.

Ingen radikalisme

Men, som en ikke navngitt saudisk kilde uttrykker det, så er ikke arbeidsmarkedsreformen nødvendigvis uttrykk for en plutselig progressivitet i landets kongefamilie. Det er snarere snakk om et nølende skritt for å komme noen av reformkravene fra «den arabiske våren» i møte. Og framfor alt er det et resultat av at kvinnene selv har lært seg å stille krav – og å rope dem ut.

26.01.2012
13:25
14.12.2013 12:33