Halvparten av oss godtar skatteøkning for å sikre velferden

En stor andel av befolkningen er villig til å betale mer skatt for å beholde gode velferdstjenester og god pensjon.
15.08.2013
13:24
14.12.2013 12:36

morten.hansen@lomedia.no

may.berg@lomedia.no

Halve befolkningen, eller 43 prosent av mennene og 53 prosent av kvinnene, svarer at de er villig til å betale mer skatt for å sikre dagens nivå på helse- og omsorgstjenester. På andreplass kommer pensjon med 43 prosent. Det viser en opinionsundersøkelse gjennomført på oppdrag av LO Media.

Befolkningen har svart på om de er villig til å betale mer skatt for å sikre at dagens velferdstjenester opprettholdes, og hvilke tjenester de i så fall vil betale høyere skatt for å opprettholde.

* SVAR - Er du villig til å betale høyere skatt for å sikre at dagens velferdstjenester kan opprettholdes i framtiden? (PDF)

37 prosent vil ikke betale mer skatt

Men så mange som 37 prosent av befolkningen er ikke villig til å betale mer skatt for å sikre gode velferdstjenester i framtida. Her er det ikke stor forskjell på menn og kvinner.

Og motviljen mot økte skatter stiger med alderen, ifølge undersøkelsen som er gjennomført av Opinion Perduco på oppdrag fra LO Media.

Bare 16 prosent vil betale mer i skatt for å ha et godt jernbanetilbud, og 22 prosent vil godta økte skatter for å ha et godt barnehagetilbud.

På bunnen kommer post.

Bare ti prosent av befolkningen vil betale mer skatt for å beholde offentlige posttjenester på dagens nivå, viser spørreundersøkelsen.

Mange kjøper svart arbeid

Over 100 milliarder unndras beskatning hvert år. En av tre nordmenn har fått utført svart arbeid.

I en undersøkelse Dagens Næringsliv har fått utført av YouGov, går det fram at én av tre innrømmer at de har benyttet seg av svart arbeid. Øivind Strømme, direktør i Skattedirektoratet, mener det likevel er relativt høy skattemoral i Norge.

– De fleste betaler skatten de skal, fastslår han.

En viktig årsak til dette er at i Norge er arbeidsgiverne pålagt å trekke skatt og sende den til Skatteetaten. Strømme påpeker at det innenfor personbeskatning er mange land i verden som ikke har en slik ordning med såkalt tredjepartsinnberetning. I disse landene må skatteadministrasjonen selv kreve inn skatten av hver enkelt skattyter.

Betydelige beløp unndras

Det er likevel snakk om betydelige beløp som blir unndratt skatt på grunn av svart arbeid hvert eneste år. Dette gjelder særlig tjenester i hjemmet, i restauranter og i bygg- og anleggsbransjen. Hvor mye kan ikke Strømme svare på.

– Skatteetaten har valgt å ikke beregne den svarte økonomien, eller hvor stor mengde skatt som blir unndratt i Norge, fordi det finnes få egnede kilder for å anslå den svarte økonomien i Norge. Det vil derfor være knyttet stor usikkerhet til en slik beregning, sier han.

De beregningene som er gjort i Sverige og Danmark er omtrentlige beregninger. I Sverige har Skatteverket anslått det samlede skattegapet for alle skattearter til å utgjøre omlag fem prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt).

– Det er ingen grunn til å tro at det er veldig annerledes i Norge. Vi har tidligere anslått til media at skattegapet her er omtrent 100-130 milliarder kroner, sier Strømme.

Han understreker at det ikke er noe som tyder på at nordmenn bruker mer eller mindre svart arbeid enn tidligere. Skatteetatens undersøkelser viser at bruken av svart arbeid har vært ganske stabil de siste årene.

Er du villig til å betale høyere skatt for å sikre at dagens velferdstjenester kan opprettholdes i framtiden?

Hvilke velferdstjenester er du i så fall villig til å betale høyere skatt for å kunne opprettholde på dagens nivå?

* Undersøkelsen er landsrepresentativ og er gjennomført av Opinion Perduco på oppdrag av LO Media i juli og august, med et utvalg på 1051 spurte.

15.08.2013
13:24
14.12.2013 12:36

Er du villig til å betale høyere skatt for å sikre at dagens velferdstjenester kan opprettholdes i framtiden?

Hvilke velferdstjenester er du i så fall villig til å betale høyere skatt for å kunne opprettholde på dagens nivå?

* Undersøkelsen er landsrepresentativ og er gjennomført av Opinion Perduco på oppdrag av LO Media i juli og august, med et utvalg på 1051 spurte.