Glad for boligmilliarder

HK-leder Sture Arntzen roser regjeringens satsing på boligpolitikk i neste års statsbudsjett.
08.10.2012
15:20
16.12.2013 20:27

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Det brennhete boligmarkedet var gjenstand for mye debatt på HKs landsmøte for to uker siden. Da statsminister Jens Stoltenberg gjestet møtet, var mange klare i sin tale: De krevde en langt mer offensiv boligpolitikk som sikrer spesielt de unge adgang til boligmarkedet uten å måtte ha pengesterke foreldre i ryggen.

I dag kunne regjeringen legge fram et forslag til statsbudsjett for 2013 med et visst fokus på boligpolitikk: Boligpostene i budsjettet får 24 milliarder kroner ekstra neste år. Husbanken får økt sin utlånsramme fra 15 til 20 milliarder kroner. I tillegg økes bostøtten og tilskuddene til kommunale utleieboliger.

Gledelig

– Jeg mener at Stoltenberg på sett og vis kvitterte ut dette på vårt landsmøte. Han sa klart og tydelig at boligpolitikk skulle bli en hovedsak i valgkampen, og at vi ville se det i budsjettet. Det vi ser i dag er vi derfor svært tilfreds med i Handel og Kontor, sier leder Sture Arntzen.

Han håper at budsjettløftet og oppgraderingen av vilkårene i husbanken kommer de yngste boligsøkerne til glede og gagn.

Mer tilsyn

Arntzen er også tilfreds med at regjeringen plusser på Arbeidstilsynets aktivitetsbudsjett med 10 millioner kroner neste år.

– Tilsynet har selv sagt at de vil prioritere handelen når det gjelder bedriftstilsyn. Vi får håpe at vi ser en økt aktivitet på dette området nå som ressursene er økt, sier HK-lederen.

– Og rapportene fra LOs sommerpatrulje viser at det virkelig trengs, legger han til.

Tiltak mot ledighet

Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner på å få flere unge i jobb. Midlene skal brukes til å følge opp ungdom som verken er i jobb eller i gang med utdanning. Det skal blant annet ansettes flere folk ved Nav-kontorene som spesielt skal følge opp unge arbeidsledige.

HK applauderer dette tiltaket.

– Vi ser at ungdomsledigheten er høyere enn den generelle ledigheten. Det bekymrer. Det er derfor gledelig at regjeringen vil sette søkelyset på denne gruppen arbeidsledige spesielt, sier Sture Arntzen.

Han er i tillegg opptatt av at regjeringen bør bygge opp solid beredskap også mot annen mulig arbeidsledighet.

– Jeg er opptatt av at vi skal kunne møte eventuelle konsekvenser av den økonomiske krisa vi ser i resten av Europa. Om den også rammer norsk arbeidsliv, må regjeringen ha tiltak klare mot ledighet, understreker HK-lederen.

Ikke bra nok

Nesten hvert år gir regjeringen noen ekstra hundrelapper i skattelette for fagforeningskontingenten. For neste år er det foreslått å øke maksimalt fradragsbeløp med 2,7 prosent til 3.850 kroner. Arntzen synes disse små årlige justeringene er tullete.

– De burde tatt i skikkelig, og latt et vesentlig større beløp vært fradragsberettiget. Hvorfor skal man få skattefradrag for bidrag til frivillige organisasjoner og ikke for fagforeningskontingent? Nei, dette burde vært sidestilt, skattemessig. Her kunne regjeringen jammen gjort et krafttak. Det ville betydd mye for mange, sier han.

08.10.2012
15:20
16.12.2013 20:27