For gammel for Pensjonistforbundet

Mens Pensjonistforbundet offisielt vil fjerne aldersgrensa i arbeidslivet, sier de opp 70-åringene i eget hus. HK synes det er langt mellom liv og lære.
19.05.2011
12:35
16.12.2013 16:11

eva.ler.nilsen@lomedia.no

4. juni fyller Mary Johansen 70 år, men hun er ikke helt klar for å bli pensjonist. Hun trives i jobben hvor hun bestyrer Pensjonistforbundets medlemsregister, en jobb hun har hatt i 18 år. Hun søkte derfor om å få fortsette i halv stilling fram til landsmøtet i 2012.

– Det ble avslått. I stedet fikk jeg i fjor høst skriftlig varsel om at jeg må fratre nå i juni, forteller Johansen til HK-Nytt.

Dobbeltmoralsk

Hun er skuffet over holdningen til arbeidsgiveren sin.

– De har jo lov til å si meg opp på grunn av alder, men det rimer svært dårlig med Pensjonistforbundets offisielle politikk. Samtidig som min sak har versert, gikk de ut i mediene sammen med blant andre Statens seniorråd og rådet til at aldersgrensa i arbeidslivet på 70 år blir opphevet, sier Mary Johansen.

Ifølge henne er Pensjonistforbundet svært opptatt av at eldre arbeidstakere skal få anledning til å jobbe så lenge som mulig, som en konsekvens av den nye pensjonsreformen hvor du kan tjene opp pensjonspoeng helt til du fyller 75 år.

For gammel

Mary Johansen opplevde derfor varselet om fratreden som en usaklig oppsigelse. Hun tok kontakt med Handel og Kontor for å få hjelp.

– For samtidig som de vil at jeg skal slutte, så oppbemanner de med en stilling på medlemsregisteret. De har sagt at de ikke trenger meg, argumentet er at de frykter forgubbing i sekretariatet. Det er sårende. De viser også til at forbundsstyret har gjort et vedtak om når de ansatte må fratre, men meg bekjent finnes det ikke noe slikt vedtak, sier Mary Johansen.

Hun forteller også at en tidligere kollega fikk jobbe til han var 71 år. Johansen synes derfor det er rart at de ikke kan innvilge henne den samme muligheten.

Liv og lære

I HK skjønner de godt at Johansen er oppgitt.

– Man har jo ikke krav på å stå i arbeid etter fylte 70 år etter arbeidsmiljøloven. Men dette er en sak om liv og lære, slik jeg ser det. Oppsigelsen av vårt medlem er stikk i strid med Pensjonistforbundets offisielle politikk. All den stund de har gått offentlig ut og krevd at 70-årsgrensa bør fjernes, rimer det ikke akkurat med å si opp sine egne, sier faglig sekretær Karin Solum i Handel og Kontor.

Hun har deltatt på flere møter med Pensjonistforbundet om saken, men uten å komme til enighet. Pensjonistforbundet har stått på sitt. I februar i år fikk Handel og Kontor et brev fra Pensjonistforbundets advokat der det vises til at det er generalsekretæren som har styringsretten i denne saken.

LO på saken

HK har derfor sendt saken til LOs juridiske kontor. Advokat Sigurd-Øyvind Kambestad sier til HK-Nytt at han har bedt Pensjonistforbundet om et møte hvor de kan drøfte saken. Møtet var først berammet til 8. mai, men ble utsatt fordi det likevel ikke passet for Pensjonistforbundet.

– Vi trenger å drøfte saken. Siden de har gått ut med et politisk budskap om at folk må få jobbe lenger, ønsker vi å finne ut om denne saken kunne vært en anledning for dem til å virkeliggjøre sin politiske visjon, sier Kambestad.

Det er ennå ikke avtalt noe nytt møtetidspunkt.

Ingen kommentar

Verken generalsekretær Harald Olimb Norman eller personalansvarlig Rune Bugge Persson i Pensjonistforbundet vil kommentere saken overfor HK-Nytt. De viser begge til advokat Håvard E. Bjørnstad i Codex Advokat Oslo som hjelper bedriften i arbeidslivsspørsmål. Bjørnstad bekrefter at Mary Johansen har fått varsel om at hun må fratre sin stilling når hun fyller 70 år, og begrunner det med at Pensjonistforbundet har et ønske om å vitalisere sekretariatet.

– For å få til en nødvendig fornyelse av staben, har bedriften valgt å benytte seg av den muligheten som finnes i loven, sier Bjørnstad.

Fast grense

Han viser til at det er et politisk ønske i organisasjonen om å slippe yngre krefter til, og hevder at det er forbundsstyret som har fastlagt aldersgrensen for ansatte i sekretariatet.

– I Pensjonistforbundet jobber det mange godt voksne mennesker. På sikt vil det medføre et problem for bedriften. De ønsket derfor å ta grep for å forhindre forgubbing. Det er vanlig at man i arbeidslivet opererer med en intern aldersgrense. Pensjonistforbundet har valgt å sette grensa ved 70 år. Da har de latt folk jobbe tre år lengre enn vanlig pensjonsalder. Det vil jeg si er ganske romslig, sier Håvard Bjørnstad til HK-Nytt.

At en kollega av Mary Johansen fikk jobbe til han var 71 år, er ikke noe argument, mener advokaten. – Så vidt jeg husker, var det et engasjement og ikke en ordinær stilling. At Johansen får varsel om fratreden ved 70 år er derfor ikke noen endring i politikk eller at de behandler henne annerledes enn andre, understreker han.

Ulike vurderinger

Håvard Bjørnstad vil ikke kommentere hvorvidt krav om fratreden ved 70 år er på kollisjonskurs med Pensjonistforbundets offisielle politikk, men sier generelt at slike saker må vurderes fra bedrift til bedrift.

– Man må alltid vurdere virksomhetens behov. I noen bedrifter er det slik at det stadig er tilfang av yngre ansatte. Med en bedre alderssammensetning er det også lettere å la de eldste jobbe enda lenger. Men det er ikke tilfellet i Pensjonistforbundet, sier han.

– Men er det ikke positivt at en ansatt på snart 70 år ønsker å fortsette i jobben sin?

– Isolert sett er det flott at noen ønsker å gi et bidrag til både arbeidsgiveren og til samfunnet gjennom å betale skatt. Men man må også se på hva som er positivt for arbeidsplassen og de som er der. Kanskje bør man kjenne litt på solidaritetsfølelsen en slik gang, og skjønne at man skal tre til siden og slippe andre til, sier Bjørnstad.

19.05.2011
12:35
16.12.2013 16:11