KAMP: Fagbevegelsens kultur  er preget av konflikter og det er lenge siden de topptillitsvalgte har vært ute i arbeidslivet, påpeker Tankesmien Agenda. Her er HK-leder Trine Lise Sundnes på en streikemarkering i 2014.

KAMP: Fagbevegelsens kultur er preget av konflikter og det er lenge siden de topptillitsvalgte har vært ute i arbeidslivet, påpeker Tankesmien Agenda. Her er HK-leder Trine Lise Sundnes på en streikemarkering i 2014.

Martin Guttormsen Slørdal

Ti utfordringer i en skjebnetid for LO

Kaia Storvik i tankesmien Agenda mener fagbevegelsen er inne i en skjebnetid hvor organisasjonsgraden faller og LO taper terreng. Hun har råd.
28.11.2017
08:01
28.11.2017 10:41

hk-nytt@lomedia.no

Organisasjonsgraden i Norge synker og er nå under 50 prosent. For første gang i historien er de andre organisasjonene større enn LO.

Tankesmien Agenda har utarbeidet en rapport hvor de peker på både utfordringer og mulige løsninger som kan sikre LOs posisjon i det norske samfunnet.

LES OGSÅ: I år er julaften fridag for deg som jobber i butikk

Her er de ti største utfordringene Agenda mener LO og forbundene nå må gå løs på:

1.

Forbundene speiler ikke det nye arbeidsmarkedet. Stadig flere norske arbeidstakere er høyt utdanna og jobber i bransjer hvor LO-forbundene organiserer svakt. Er et forbundsløst LO svaret?

2.

Fagbevegelsen svarer ikke på medlemmenes behov. De historiske seirene er viktige, men LO må forstå hva arbeidstakerne trenger også i framtida. Kompetanse kan være et slikt medlemsgode. Alle må finne sin gode begrunnelse for å bli medlem – enten det er profesjon, ideologi eller tilbud om forsikring.

3.

Folk kjenner seg ikke igjen i fagbevegelsens kultur og retorikk. Mange assosierer fagbevegelsen med konflikt og arbeiderklasse. Det er enklere å rekruttere til en organisasjon som framstår som innflytelsesrik, konstruktiv og nyttig.

4.

Fagbevegelsen rekrutterer for dårlig. Rekrutteringsarbeidet har lav status blant de tillitsvalgte. Ingen spør om du vil bli medlem. Og for lite gjøres for å beholde medlemmene.

5.

Enkeltforbunds interesser går foran fellesskapets beste. I rekrutteringsarbeidet tenker man bare på eget forbund, noe som kan svekke fellesskapet og muligheten til å rekruttere studenter og nye grupper.

6.

Medlemskap er for dyrt for mange av dem som trenger fagbevegelsen mest. Det skal lønne seg å være fagorganisert.

7.

Det er for stor avstand mellom en profesjonalisert fagbevegelse og folk flest. Det er lenge siden de topptillitsvalgte har vært i arbeidslivet. Og det er for dårlig aktivitet lokalt.

8.

De tillitsvalgte trenger bedre skolering. Det er behov for en bred felles utdanning av tillitsvalgte.

9.

Arbeidsgiverne må bidra til organisering. Den norske modellen hylles, men arbeidsgiversiden må utfordres til å ta ansvar for å sikre økt organisasjonsgrad.

10

Det er for mange hovedorganisasjoner i Norge. Fire hovedsammenslutninger svekker muligheten til økt organisasjonsgrad.

Det haster

Tankesmien Agenda presenterte deler av denne rapporten på LO Stats kartellkonferanse i forrige uke. Hovedbudskapet var behovet for en kriseforståelse.

– Dere må forandre dere, ganske fort – for at det skal gå bra, sa Kaia Storvik.

LO-nestleder Roger Heimli tok budskapet alvorlig.

– Det er en forståelse av at noe må gjøres. Men det er en utfordring, mer enn en akutt krise, mente Heimli i debatten etter Agendas presentasjon.

MER LESESTOFF FRA HK-NYTT:

Nei til pensjonsopptjening fra første krone

Uenige om lønna til de ansatte i arbeiderbevegelsen

28.11.2017
08:01
28.11.2017 10:41