FIKK GJENNOMSLAG: HKs delegasjon på LO-kongressen fikk LO med på å vedta mye av forbundets egen politikk.

FIKK GJENNOMSLAG: HKs delegasjon på LO-kongressen fikk LO med på å vedta mye av forbundets egen politikk.

Martin Guttormsen Slørdal

Slik gikk det med HK-sakene på LO-kongressen

HKs hjertesaker ble stort sett omfavnet av resten av LO-familien.
12.05.2017
15:43
12.05.2017 15:43

hk-nytt@lomedia.no

Handel og Kontor kom til LO-kongressen med en rekke krav forankret i sitt eget landsmøte. Pensjon var en av de viktigste sakene. HKs viktigste anliggende er å få tariffestet retten til medbestemmelse over tjenestepensjonene, samt å få tettet hullene i dagens ordninger. Det vil si at de som jobber i stillinger under 20 prosent, de som er under 20 år og de som jobber hos en arbeidsgiver i mindre enn et år også skal kunne tjene opp tjenestepensjon.

Det fikk de gjennomslag for. Hullene i tjenestepensjonene skal tettes, mener LO. HK-nestleder Bjørn Mietinen er godt fornøyd med pensjonsvedtaket.

– Det er nå moroa begynner. Nå skal vi ta pensjonspolitikken videre til valgkamp, tariffoppgjør og eventuelle lovendringer, sier han til HK-Nytt.

Kongressen slår også fast at de som mister jobben like før de fyller 62 år ikke skal miste retten til avtalefestet pensjon.

LO vil i tillegg arbeide for at uføre skjermes mot levealdersjustering. Det er fordi uføre ikke kan kompensere for lav pensjon med å jobbe lengre.

LES OGSÅ: LO vil forbedre dagens pensjon

Olje-kompromiss

Også de omdiskuterte sakene som oljeboring i nord og Norges tilknytning til EØS-avtalen har engasjert HK-delegasjonen på kongressen. HK-landsmøtet vedtok i oktober at de vil ha et varig vern mot all olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det har falt industriforbundene, som ser for seg mange nye oljearbeidsplasser i nord, tungt for brystet.

LO-kongressen kom imidlertid fram til et kompromiss som innebærer at LO er for en konsekvensutredning av deler av Lofoten, Vesterålen og Senja-området. LO viser til at deler av det såkalte Nordland 6 allerede er åpnet for aktivitet, og vil konsekvensutrede dette området.

I tillegg vil LO gjøre den sørlige delen av Lofoten til nasjonalpark og går inn for et petroleumsfritt belte på 50 kilometer fra land. Hele Vestfjorden skal også unntas for oljevirksomhet, mener LO. Når det gjelder områdene Nordland 7 og Troms 2, vil LO avvente konsekvensutredning.

HK-leder Trine Lise Sundnes sier til HK-Nytt at hun kan leve godt med dette kompromisset.

– På en LO-kongress må vi i så viktige saker finne fram til de brede kompromissene. Vi har vi måttet ta hensyn til det totale antallet arbeidsplasser. Samtidig har vi slått fast en respekt for verneområder. Det er lagt stor vekt på at det skal tas hensyn til andre næringer, som fiskeri og turisme i vedtaket, sier Sundnes.

Hun mener LO nå har en selvstendig plattform for å jobbe videre med det grønne skiftet.

– Nå skal vi jobbe videre med å etablere 100.000 grønne arbeidsplasser. Det har blitt omtalt som ambisiøst, og vi ser også at det er en stor jobb å skulle bygge disse opp, men vi er klare til å bidra i det arbeidet, sier hun.

LES OGSÅ: LO samler seg om olje-vedtak

EØS-avtalen står

HK hadde med seg et kritisk EØS-vedtak fra eget landsmøte til kongressen. HK-landsmøtet ville ikke si opp Norges avtale, men mener at den må reforhandles etter Storbritannias utmelding av EU.

LO-kongressen, som fikk mange kritiske EØS-forslag på bordet, endte med å slå fast at EØS-avtalen står fast. Kongressen mener likevel at Norge må bruke det såkalte handlingsrommet i avtalen til å sikre norske arbeidstakerrettigheter og tariffavtaler.

HK-nestleder Bjørn Mietinen er fornøyd med det kongressen kunne enes om.

– Det var en bra debatt om EØS og det er sterke og sprikende meninger. Redaksjonskomiteen har gjort en god jobb med å forene disse, sier han.

I tillegg ser Mietinen svært positivt på formuleringene i LO-vedtaket, basert på det Ap-leder Jonas Gahr Støre vil jobbe for: At ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og at de ved konflikt går foran annen lovgivning.

LO vil også at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.

– Vi har tro på at dette er mulig å få til, sier Mietinen.

LES OGSÅ: Enighet i LO om å beholde EØS-avtalen

Tiltaksplasser under lupen

Handel og Kontor har lenge vært kritiske til at personer på arbeidstrening fra Nav fortrenger andre ansatte i varehandelen. Til kongressen foreslo forbundet at slike tiltaksplasser skal forbeholdes bedrifter med tariffavtale, at tiltaksplassene skal etableres i samråd med tillitsvalgte, og at de ikke skal fortrenge ordinære ansatte.

HK fikk gjennomslag for alt dette, bortsett fra at dette kun skal etableres i tariffbedrifter. LO understreker at denne ordningen ikke må misbrukes.

Adrian Miller-Moss, som frontet dette HK-kravet, er likevel fornøyd med vedtaket på kongressen.

– Det viktigste er ikke kravet om tariffavtale der det skal være tiltaksplasser, men at dette følges opp. LO har nå forpliktet seg til å følge med på utviklingen og påvirke slik at ordningen ikke misbrukes, sier Miller-Moss til HK-Nytt.

LES: HK vil stoppe varehandelens bruk av «gratis» arbeidskraft

Likestilling

Andre viktige saker for HK var å sikre gode formuleringer om boligpolitikk, bedre fordeling av foreldrepermisjoner, vern av søndagen som fridag, samt å likestille homofile og heterofile i både arbeidsliv og samfunnsliv.

LO-kongressen var enig med HK-delegatene i deres bekymring for utviklingen på boligmarkedet: Prisene for egeneide boliger er altfor høy. De foreslåtte tiltakene er å hindre spekulasjon, styrke Husbanken og bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger.

HK fikk også gjennomslag for å jobbe for en likere fordeling av permisjonen mellom mor og far. Nå er det LO-politikk å sikre hver forelder 40 prosent hver av permisjonstiden, samt at begge skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.

Når det gjelder søndagen, er LO på HKs lag. Kongressen uttrykker bekymring for at åpningstider og arbeidstider stadig utvides, særlig på kjøpesentre. LO er derfor opptatt av at en dag i uka skal være handlefri. I handlingsprogrammet står det at «LO vil jobbe for at søndagen fortsatt skal være en annerledes dag».

VAR FORBEREDT: De to HK-nestlederne Christopher Beckham og Bjørn Mietinen var forberedt til å entre talerstolen med spesiallaget t-skjorte for saken om blodgivning. Det slapp de.

VAR FORBEREDT: De to HK-nestlederne Christopher Beckham og Bjørn Mietinen var forberedt til å entre talerstolen med spesiallaget t-skjorte for saken om blodgivning. Det slapp de.

Martin Guttormsen Slørdal


HK-nestleder Christopher Beckham var på talerstolen og fremmet forslag om at homofile må likestilles med heterofile når det gjelder å få gi blod. Det fikk han gjennomslag for. LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik, som ledet redaksjonskomiteen, sa at det ikke var vanlig å ta inn så detaljerte setninger i et overordnet handlingsprogram, men at det var vanskelig å si nei til dette.

LES OGSÅ: LO-ledelsen vant region-kampen

HER FINNER DU ALLE SAKENE FRA LO-KONGRESSEN

12.05.2017
15:43
12.05.2017 15:43