NY SITUASJON: – Det oppstår en ny situasjon når Postkom går inn i Fagforbundet. Vi mener man bør samle medlemmene i finanssektoren i HK, for å få økt forhandlingskraft, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.

NY SITUASJON: – Det oppstår en ny situasjon når Postkom går inn i Fagforbundet. Vi mener man bør samle medlemmene i finanssektoren i HK, for å få økt forhandlingskraft, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.

Martin Guttormsen Slørdal

HK vil samle medlemmene i finanssektoren:

Postkom-medlemmene i DNB vil inn i Fagforbundet, HK mener de bør inn hos dem. Nå kan LO avgjøre hvor de skal

Medlemmene i LO Finans Postkom vil følge forbundet inn i Fagforbundet. HK mener medlemmene i finanssektoren bør samles ett sted og har tatt saken til LOs organisasjonskomité.
06.12.2019
10:11
06.12.2019 11:32

alf@lomedia.no

Odd Christian Øverland i Postkom mener medlemmenes ønske bør veie tyngst. HK-leder Trine Lise Sundnes mener det prinsipielle bør avgjøre.

Sundnes understreker at det ikke er noen dramatikk i at HK løfter saken opp i LO-systemet.

– Vi møter Fagforbundet før jul for å diskutere løsninger. Hvis det ikke fører fram, avgjør organisasjonskomiteen, sier hun.

Heltidsansatte med full seier i retten etter at Rema-butikk prioriterte de deltidsansatte

Øverland: – Meningsløst

I en uravstemning valgte 90 prosent av medlemmene i LO Finans Postkom å bli med inn i Fagforbundet, foran LO Finans HK. Deretter deltok medlemmene i Postkoms ekstraordinære landsmøte der man stemte for å gå inn i Fagforbundet. Likevel er ikke kampen om LO Finans Postkom-medlemmene over.

Forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom mener intern strid er uheldig for LO, særlig når medlemmene av LO Finans Postkom så tydelig sier hva de vil.

– Vi tillitsvalgte må ha fokus på medlemmenes ønsker. Alt annet blir håpløst, sier han – og påpeker at disse medlemmene alltid har tilhørt Postkom, siden Postbankens tid.

Saken fortsetter under bildet.

MENINGSLØST – Å kjempe internt om medlemmer som allerede er LO-organiserte, er noe vi ikke burde bruke tid på, spesielt ikke medlemmer som har vært så tydelige på hva de ønsker, mener forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom.

MENINGSLØST – Å kjempe internt om medlemmer som allerede er LO-organiserte, er noe vi ikke burde bruke tid på, spesielt ikke medlemmer som har vært så tydelige på hva de ønsker, mener forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom.

Ole Palmstrøm, Frifagbevegelse.no/ANB

Øverland sier dette er ørkesløse kamper alle andre vinner på, og LO-fellesskapet taper på. Han mener man bør jobbe for å organisere de uorganiserte – og avstå fra å kjempe innad i LO.

– Når våre folk i DNB vil følge Postkom inn i Fagforbundet, er det opplagt at Fagforbundet skal være fremtidig avtalepart.

– Det er ikke grunn til å motsi HK på formalitetene, men det er vanskelig å forstå, og umulig å akseptere – at LO skal gå bort fra et samarbeid som har fungert godt i tjue år, og som medlemmene vil videreføre, fortsetter han.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Sundnes: – Målet er økt forhandlingskraft

Forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor vektlegger det prinsipielle ved saken.

– Vi ser nødvendigheten av å samle området. HK gikk inn i LO i 1931, med organisering av bankfunksjonærene. Når Postkom nå går inn i Fagforbundet, er det tid for å vurdere DNB-ansattes tilhørighet i LO, sier Sundnes.

Hun viser til at Finansforbundet er størst av forbundene i finanssektoren.

– Skal LO bli et reelt alternativ til Finansforbundet, må vi samle flest mulig LO-organiserte i ett forbund innen området. Derfor tar vi saken videre. Målet er økt forhandlingskraft, sier Sundnes.

LES OGSÅ: Postkom vil ikke utfordre HK i bank- og finanssektoren

LES OGSÅ: HK-leder: – Vi har avtaleretten i bank- og finanssektoren

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

06.12.2019
10:11
06.12.2019 11:32