NY LO-MEDLEMMER I SERVICESEKTOREN, JA TAKK!: Denne gjengen jobber som sekretærer i LOs serviceprosjekt. Fra venstre; Knut Ivar Egset, Cathrine Linn Kristiansen, Dan Rugsveen, Geir Aasen, Beate Tvedt Johannessen, Sigrun Bøe Perez, Mette Sigvartsen, Kenneth Mørk og Håvard Hansen.

NY LO-MEDLEMMER I SERVICESEKTOREN, JA TAKK!: Denne gjengen jobber som sekretærer i LOs serviceprosjekt. Fra venstre; Knut Ivar Egset, Cathrine Linn Kristiansen, Dan Rugsveen, Geir Aasen, Beate Tvedt Johannessen, Sigrun Bøe Perez, Mette Sigvartsen, Kenneth Mørk og Håvard Hansen.

Martin Guttormsen Slørdal

Nye LO-medlemmer renner inn

LOs satsing i servicesektoren gir resultater.
16.06.2017
14:39
19.06.2017 11:11

martin.slordal@lomedia.no

LO har bestemt seg for at organisasjonsgraden og kampstyrken i servicesektoren må opp. Fra 2016 til 2019 skal LO på tvers av forbundene verve 4.000 nye medlemmer og opprette 100 nye tariffavtaler. Prosjektleder Ståle Dokken i LO kunne torsdag legge fram tallenes klare tale og slå fast at prosjektet er i rute. På et år har det kommet inn 1.473 nye LO-medlemmer og blitt opprettet 42 nye tariffavtaler som en direkte følge av satsingen.

– Vi er godt foran skjema med antall tariffavtaler og nye medlemmer, sier en fornøyd Dokken.

I RUTE: Leder av serviceprosjektet i LO, Ståle Dokken, kan slå fast at prosjektet er i rute.

I RUTE: Leder av serviceprosjektet i LO, Ståle Dokken, kan slå fast at prosjektet er i rute.

Martin Guttormsen Slørdal

Imponert

Fagforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet og EL og IT Forbundet har alle egne prosjektsekretærer knyttet til serviceprosjektet. Dokken er imponert over hva de har fått til i det han kaller for et krevende terreng å organisere i.

– Det er utfordrende å møte potensielt nye medlemmer i en sektor og et arbeidsliv som preges av stress og jag. Ekstra utfordrende er det der arbeidsgiverne er useriøse, sier han, men legger til at de fleste i hovedsak tilhører det seriøse arbeidslivet.

HK best i klassen

I serviceprosjektet er det ansatt åtte prosjektsekretærer fra fem ulike forbund. På vegne av Handel og Kontor besøker Beate Tvedt Johannessen og Kenneth Mørk butikker og kjøpesentre der blant annet HK organiserer de ansatte. Ståle Dokken forteller at halvparten av de nye LO-medlemmene, og flesteparten av tariffavtalene så langt, kommer fra dette området.

– De har veldig gode tall. HK har mye erfaring fra servicesektoren og kan bransjen, sier han.

Flest medlemmer ikke viktigst

Dokken sier de må tenke ulikt i prosjektet etter hvilke områder de organiserer i. I renholdsbransjen har prosjektsekretær Cathrine Linn Kristiansen fra Norsk Arbeidsmandsforbund konsentrert seg om rengjøringsgiganten ISS. De er det dominerende firmaet i denne bransjen. På arbeidsplasser med mange ansatte med minoritetsbakgrunn, og dårlig kjennskap til faglige rettigheter, er det viktigere å få på plass dyktige skolerte tillitsvalgte som kan jobbe selvstendig, enn å få flest mulig medlemmer, forklarer Dokken. Tallene fra rapporten viser at 18 nye tillitsvalgte med solid skolering har kommet på plass i ISS etter at prosjektet startet opp.

DRØMMER OM EN KJØPESENTERTILLITSVALGT: Beate Tvedt Johannessen tror det mulig å få på plass en tillitvalgt for et helt kjøpesenter før prosjektet avsluttes i 2019.

DRØMMER OM EN KJØPESENTERTILLITSVALGT: Beate Tvedt Johannessen tror det mulig å få på plass en tillitvalgt for et helt kjøpesenter før prosjektet avsluttes i 2019.

Martin Guttormsen Slørdal

Må tette hullet i bunnen

Beate Tvedt Johannessen fra HK er glad for alle de nye medlemmene som renner inn, men hun mener at for mange faller ut.

– Noen ganger går det for tregt med opprettelse av tariffavtalene. Da er det mange som rekker å melde seg ut før vi får den på plass. Det er synd, sier hun.

Johannessen mener det viktig at de nye medlemmene får et ansikt å forholde seg til. Hun følger dem opp så tett og nært hun kan. Det er viktig å være synlig slik at medlemmene blir sett og hørt, mener Johannessen.

Drømmer om en sentertillitsvalgt

Et av målene til prosjektet er å få til Norges første sentertillitsvalgte. På et kjøpesenter er mange forbund og yrkesgrupper representert. Kenneth Mørk tror det er fullt mulig å få til sentertillitsvalgt før 2019.

– Et kjøpesenter er som stor industriarbeidsplass. Nå sitter alle på hver sin tue på sentrene. Får vi en kjøpesenteravtale med en sentertillitsvalgt vil det gjøre samarbeidet bedre mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, mener Mørk.

16.06.2017
14:39
19.06.2017 11:11

Mest lest