Hve, skal sitte i HK-ledelsen sammen med påtroppende leder Trine Lise Sundnes og nestleder Bjørn Mietinen? Det avgjøres først over sommeren.

Hve, skal sitte i HK-ledelsen sammen med påtroppende leder Trine Lise Sundnes og nestleder Bjørn Mietinen? Det avgjøres først over sommeren.

Kristian Brustad

Nestleder velges i august

Påtroppende HK-leder Trine Lise Sundnes fikk representantskapet med seg på at nestledervalget i forbundet utsettes.
14.05.2013
13:03
27.08.2015 20:00

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Tirsdag sto konstituering og suppleringsvalg på dagsordenen til HKs representantskapsmøte på Hadeland. Bjørn Mietinen ble enstemmig konstituert som ny 1. nestleder etter Peggy Hessen Følsvik, som forrige uke ble valgt inn i LOs toppledelse.

Det var knyttet stor spenning til om valg av ny nestleder ville finne sted på møtet eller ikke. Fredag gikk Trine Lise Sundnes ut i HK-Nytt og foreslo en utsettelse av valget. Regionlederne var delt i sitt syn. Også forbundsstyrets medlemmer delte seg på midten da de behandlet saken på mandag. Styret presenterte dermed en flertalls- og en mindretallsinnstilling til representantskapet.

Vil lytte til ny leder

Flertallet i styret gikk inn for å etterkomme Trine Lise Sundnes sitt ønske om å utsette valget. Begrunnelsen er at påtroppende leder skal sikres innflytelse i det som bør bli en skikkelig prosess fram mot et nestledervalg i august. Også avtroppende leder, Sture Arntzen, stilte seg bak flertallets syn.

- Jeg er overbevist om at jeg hadde ønsket det samme om det var jeg som skulle bli ny forbundsleder. Det er dessuten snakk om tre måneder, og det har vi råd til, sa Arntzen i debatten.

Trenger ledelsen på plass

Mindretallet gikk inn for at valg av nestleder burde skje på dette møtet. Hovedbegrunnelsen er at HK trenger en operativ ledelse nå, og at gode kandidater finnes. I løpet av den lange debatten som fulgte etter at både flertallet og mindretallet hadde begrunnet sine syn, var det mange fra siste fløy som medga at de hadde revurdert saken og endret mening. De oppfordret til å støtte flertallsinnstillingen om å utsette valget. Signalene fra både påtroppende og avtroppende leder veide tungt.

I avstemningen var det kun to som stemte for å velge nestleder nå.

Prisess etterlyses

Det ble imidlertid etterlyst en mer demokratisk prosess rundt nestledervalget. Flere medlemmer av representantskapet var kritiske til at debatten om kandidater og tidspunkt for valg kun har foregått i HK-Nytts spalter og på bakrommene i organisasjonen.

Sture Arntzen understreket at en prosess ikke kunne startes før etter LO-kongressens valg av ny ledelse.

- Det skjedde for en uke siden. Men saken er jo diskutert blant regionlederne og for øvrig i organisasjonen. Men jeg er enig, jeg vil ikke kalle det en prosess, sa Arntzen.

Trine Lise Sundnes understreker at utsettelsen gir åpning for mer demokrati før valget.

- Nå kan lokalavdelingene og regionene spille inn sine kandidater. Jeg seg for med at Bjørn Mietinen og jeg deretter foretar en utvelgelse og gjennomfører intervjuer med aktuelle kandidater. Jeg vil sikre at vi får et godt team, sa hun.

Valget av ny 2. nestleder skal skje på et ekstraordinært representantskapsmøte innen utgangen av august.

14.05.2013
13:03
27.08.2015 20:00

Mest lest