OPPSUMMERER: LO-sekretær Terje Olav Olsson (t.v.) og Onur Safak Johansen og Ståle Dokken fra LOs organisasjonsavdeling er godt fornøyd med resultatet av den treårige kampanjen i servicesektoren. Nå skal arbeidet videreføres i regionene.

OPPSUMMERER: LO-sekretær Terje Olav Olsson (t.v.) og Onur Safak Johansen og Ståle Dokken fra LOs organisasjonsavdeling er godt fornøyd med resultatet av den treårige kampanjen i servicesektoren. Nå skal arbeidet videreføres i regionene.

Ragnhild Heyerdahl

Målet var 4.000 nye medlemmer og 100 nye tariffavtaler i servicesektoren. Slik gikk det

En tre år lang kampanje for å organisere flere i servicesektoren har gitt mersmak. Nå vil LO videreføre satsingen lokalt.
18.06.2019
09:46
18.06.2019 09:46

ragnhild@lomedia.no

De siste tre årene har LO og forbundene satset tungt for å øke organiseringen i servicesektoren. Denne uka er den ekstraordinære kampanjen ved veis ende. Målet som ble satt for tre år siden, var 4.000 nye medlemmer og 100 nye tariffavtaler totalt. Fasit er at LO og forbundene som har vært involvert i prosjektet, kan telle opp:

• 3.863 nye yrkesaktive medlemmer

• 134 nye tariffavtaler

• 225 nye tillitsvalgte

LES OGSÅ: Tariffavtale gir deg mer å rutte med i ferien

Tariffavtalene er viktigst

– Kampanjen har vært en suksess. Det finnes ikke noe annet ord for det, sier LO-sekretær Terje Olav Olsson til LO-Aktuelt.

De nesten 4.000 medlemmene er netto økning i yrkesaktive medlemmer. Studenter, pensjonister og andre ikke er regnet med. Det er heller ikke personer som har meldt seg inn, men som etter få måneder har sluttet å betale.

Når han skal oppsummere tre års innsats, er det likevel ikke tallet 3.863 Olsson er mest opptatt av.

– Den store suksessen her er tariffavtalene, og ikke minst at vi har revitalisert og bygd opp nye klubber, sier Olsson.

For når en får tariffavtale og tillitsvalgte på plass, da kommer også medlemmene, påpeker LO-sekretæren.

– Det er der vi kommer til å se resultatene på litt sikt, mener han.

Én av fem er organisert

Rundt 1,2 millioner mennesker jobber i privat tjenesteytende næring i Norge – også kalt servicesektoren. Denne delen av arbeidslivet har lenge vært LOs hodepine. For mens industrien og offentlig sektor tradisjonelt har hatt en sterk fagforeningskultur med høy andel organiserte, er store deler av servicesektoren preget av svak organisering, mye deltid og midlertidige stillinger. Bare én av fem arbeidstakere er organisert, og langt færre er dekket av en tariffavtale enn ellers i arbeidslivet.

Samtidig er det først og fremst i servicenæringene at sysselsettingen har vokst. De delene av arbeidslivet der fagforeningene står sterkt, har med andre ord krympet. Mens den sektoren der LO står svakest, har vokst.

Det var denne utviklingen LO ville gjøre noe med, da ledelsen for snart fire år siden vedtok en «ekstraordinær og langsiktig organiseringskampanje for servicesektoren». Seks forbund ble med på satsingen og til sammen sju prosjektsekretærer ble ansatt for å verve medlemmer og danne grunnlag for tariffavtaler og klubber.

LES OGSÅ: Servicesektoren skal bli velorganisert

Videreføres regionalt

Nå er prosjektet formelt avsluttet, men såpass fornøyd er LO og forbundene med resultatet, at de lover å videreføre satsingen.

Allerede for 2020 setter LO av 14 millioner kroner til arbeidet. Men nå overleveres stafettpinnen til LO-regionene.

LES OGSÅ: LO-offensiv gir gode resultater

Tanken er at forbundene og regionrådene skal utarbeide sine egne lokale prosjekter og at de kan søke økonomisk støtte fra LO sentralt, for eksempel til frikjøp av tillitsvalgte.

De første planene er allerede i støpeskjeen, forteller spesialrådgiver Ståle Dokken i LOs organisasjonsavdeling. Region Vestlandet vil for eksempel videreføre sin satsing på å organisere på kjøpesentrene og på flyplassen på Flesland. Her går flere forbund sammen om å sette seg konkrete mål i et felles prosjekt.

Og nettopp dette har vært en av de store suksessfaktorene i løpet av den tre år lange kampanjen, mener Terje Olav Olsson: LO og forbundene har lyktes med å styrke fellesskapsfølelsen og jobbe sammen i stedet for hver for seg.

Ny giv for LO-familien

– Vi har fått en annen spirit. «Vi i LO»-følelsen har blitt mye mer fremtredende, mener Olsson.

Som eksempel trekker Ståle Dokken fram et møte i Asko hvor tillitsvalgte fra både Transportarbeiderforbundet og HK deltok.

– De sju i Transportarbeiderforbundet var alle mest opptatt av hvordan de skulle verve for HK. Det har jeg ikke opplevd før, og jeg har jobbet lenge i huset her, humrer Ståle Dokken.

Ellers er det én erfaring serviceprosjektet har vist, mener LO-sekretær Olsson, og det er at det er den gode, gamle – men arbeidskrevende – måten å organisere på, som fungerer.

– Du må være synlig og du må være tilstede. Det nytter ikke å kaste inn noen flygeblader og så gå igjen, avslutter han.

LOs kampanje i servicesektoren

• Kampanjeperioden har vært på tre år (2016-2019).

• Kampanjen hadde som mål å styrke organiseringen i servicesektoren.

• Det ble ansatt sju prosjektsekretærer som skulle jobbe med kampanjen.

• Seks forbund har vært representert i arbeidsgruppa: HK, Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet, Transportarbeiderforbundet, El & IT Forbundet og Fagforbundet.

• Det overordnede målet var 4.000 nye yrkesaktive medlemmer og 100 nye tariffavtaler.

18.06.2019
09:46
18.06.2019 09:46

LOs kampanje i servicesektoren

• Kampanjeperioden har vært på tre år (2016-2019).

• Kampanjen hadde som mål å styrke organiseringen i servicesektoren.

• Det ble ansatt sju prosjektsekretærer som skulle jobbe med kampanjen.

• Seks forbund har vært representert i arbeidsgruppa: HK, Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet, Transportarbeiderforbundet, El & IT Forbundet og Fagforbundet.

• Det overordnede målet var 4.000 nye yrkesaktive medlemmer og 100 nye tariffavtaler.