TIL FAGFORBUNDET: LO Finans Postkom og Jannicke Skaanes har valgt å bli med forbundet over til Fagforbundet.

TIL FAGFORBUNDET: LO Finans Postkom og Jannicke Skaanes har valgt å bli med forbundet over til Fagforbundet.

Tri Nguyen Dinh

LO-medlemmene i DNB ønsker å gå inn i Fagforbundet

90 prosent av medlemmene i LO Finans Postkom valgte Fagforbundet framfor HK.
21.08.2019
15:38
22.08.2019 11:05

anders@lomedia.no

Uravstemningen blant de cirka 300 medlemmene i LO Finans Postkom skulle avgjøre om medlemmene skulle bli med forbundet inn i Fagforbundet eller om de skulle slå seg sammen med LO Finans HK.

90 prosent stemte for Fagforbundet, i en uravstemning der 70 prosent av medlemmene stemte. Dette var i tråd med anbefalingene fra styret i LO Finans Postkom.

Postkom har ekstraordinært landsmøte tirsdag 27. august der forbundet etter alle solemerker vedtar å gå inn i Fagforbundet.

LESTE DU DENNE?: LO med Norges største bankavtale – nå skal medlemmene få bedre lånevilkår

Vil vokse i DNB

Leder Jannicke Skaanes i LO Finans Postkom er fornøyd med at medlemmene har gitt et så tydelig svar. I arbeidet med å vurdere de to forbundene utførte kretsen en medlemsundersøkelse. Denne viste at det klart viktigste punktet for medlemmene i valget mellom forbund var hva det ville betyr for LOs vekst i finansnæringa.

– Dette overrasket oss litt. Fagforbundet var tydelige på at de ville satse og hadde ressurser og økonomi til det. Vi har mye å gå på innad i DNB, og Fagforbundet sier det betyr mye for dem å få LO Finans Postkom med, sier Skaanes.

Vil styrke samarbeidet i LO Finans

Hun legger til at Fagforbundet har mye kompetanse på digitaliserte næringer, noe styret mener passer godt med endringen i finansbransjen, der DNB går fra å være en bank til å bli en teknologibedrift.

– Vi har store forventninger til det vi skal få til sammen med Fagforbundet, sier hun.

Skaanes tror HKs styrker var på områder som ikke var like viktige for medlemmene. Men samarbeidet de har gjennom LO Finans ønsker hun å styrke.

– Vi samarbeidere allerede veldig bra, og uavhengig av dette håper jeg vi kan ha et like godt, om ikke enda bedre, samarbeid med LO Finans HK, sier hun.

– LO bestemmer

HK-leder Trine Lise Sundnes er på reise, men skriver følgende kommentar til saken i en e-post til HK-Nytt: «Det er LO som til syvende og sist vil bestemme hvordan dette blir. I LO er regelen at det kun kan være én tariffavtale og én part på ett tariffområde. LO kan selvsagt ta avstemmingsresultatet inn i sin vurdering, men slik avstemmingen er gjennomført er det neppe aktuelt. Det står i informasjonen som ligger til grunn for uravstemningen at medlemmene får tilgang på hyttene sine i Fagforbundet, og ikke i HK. Det vises også til at Fagforbundet har tilknytning til finanssektoren gjennom at de har organiserte i KLP, men det opplyses ikke om at de ikke har tariffavtale med KLP eller noen annen virksomhet i Finans Norge. Spørsmålet her blir hvordan LO kan etablere effektive tariffavtaler og innflytelse i finanssektoren? Etter vår mening er det ikke ved å la Fagforbundet som i hovedsak organiserer i offentlig sektor gå inn her.»

HK-Nytt følger opp saken i morgen, torsdag.

LES OGSÅ: Nå skal Postkoms medlemmer i finansnæringa stemme over hvilket forbund de skal inn i

21.08.2019
15:38
22.08.2019 11:05