DISKUSJONER: Deltakerne på konferansen var ivrige i diskusjone om hvordan man skal jobbe med ansatte med ulike verdier.

DISKUSJONER: Deltakerne på konferansen var ivrige i diskusjone om hvordan man skal jobbe med ansatte med ulike verdier.

Martin Guttormsen Slørdal

Ledere har fått en møteplass i HK

Forbundets første lederkonferanse er gjennomført. HK vil gjøre det til en årlig begivenhet.
23.09.2016
13:36
23.09.2016 13:36

lene.svenning@lomedia.no

24 ledere og mellomledere hadde funnet veien til en HK-konferanse, skreddersydd for nettopp denne gruppen, på Gardermoen i slutten av august. Hovedtyngden av deltakerne kom fra bokbransjen, men både Vinmonopolet, Coop og Sparebank1 var godt representert, sammen med en rekke andre bedrifter og bransjer. Dette var første gangen konferansen ble arrangert, etter at HK før sommeren lanserte HK Leder, et tilbud til denne gruppa, bestående av et nyhetsbrev, en Facebook-side og det som skal bli en årlig konferanse.

– HK-medlemmer som er ledere har gitt uttrykk for at de trenger et eget «rom» i HK. Å være leder er en utfordrende rolle i arbeidslivet. Mange føler nok at de er mellom barken og veden, sa HK-leder Trine Lise Sundnes da hun åpnet konferansen.

Stress på jobben

Denne første konferansen hadde arbeidsrelatert stress som tema. Isabel Sotuyo, rådgiver i Arbeidstilsynet, snakket til forsamlingen om hva arbeidsmiljøloven sier om stress.

– Arbeidstakere skal ikke utsettes for uheldige psykiske og fysiske arbeidsbelastninger. Det er ufravikelig, og det gjelder alle arbeidstakere, også ledere, understreket hun.

Sotuyo framholdt at stress kan skyldes mange ting; som for lange arbeidsdager, for stor arbeidsbelastning, korte tidsfrister, utydelige forventninger, mangel på kommunikasjon, mobbing, trusler og vold.

– Folk har ulike grenser for stress. Men alle har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og arbeidstakere har rett til å gå fra jobben like friske som da de kom. Å forebygge stress er arbeidsgivers ansvar, og krever et systematisk arbeid, sa Sotuyo.

Lederutvikler Marit Album Kvernmo fra konsulentselskapet Mind foredro også om samme tema.

– Stress er ikke bare negativt. Vi opplever gjerne et positivt stress når vi har det travelt, men gøy, sa hun og refererte til sine mange år som ansatt i en bokhandel.

– Stress kan være nyttig og helsefremmende, men det kan også tippe over til utmattelse, panikk, angst og sinne, sa hun.

GOD START: HK-konferansen innfridde, mener Kjell-Roar Nilsen, Kenny Hansen Meland, Cecilie Brungot og Merete Langfjell fra Vinmonopolet.

GOD START: HK-konferansen innfridde, mener Kjell-Roar Nilsen, Kenny Hansen Meland, Cecilie Brungot og Merete Langfjell fra Vinmonopolet.

Lene Svenning

Vil ha mer

Kristian Haugnes, organisasjonsrådgiver og personalleder i Human-Etisk forbund i Oslo var svært fornøyd med konferansen.

– Dette overgikk mine forventninger – jeg har notert fire sider i dag! Stress er et relevant tema i min organisasjon. Vi har ansvaret for de som jobber i høysesong; våren med mange konfirmasjoner. Vi må kunne håndtere toppene, sa han til HK-Nytt ved konferansens avslutning.

Haugnes kommer gjerne tilbake på neste konferanse.

– Jeg er ikke så opptatt av fagtunge foredrag, men konkrete tips vi kan bruke i hverdagen, sa han.

Hele fire deltakere kom fra Vinmonopolet. De har selv etablert en HK-gruppe blant lederne i polet.

– HK har ikke hatt så mye fokus på ledere. Dette tilbudet kan gjøre det enklere for oss å rekruttere ledere i Vinmonopolet til HK, tror Kjell-Roar Nilsen.

– Vi vil ha et slikt lederforum, hvor vi føler oss ivaretatt og forstått. Men konferansen må gjerne gå over flere dager neste gang, med plass til mer faglig påfyll, sa Cecilie Brungot.

Jobber gratis

Flere ledere fortalte om mange arbeidstimer, uten ekstra betaling.

Linett Eriksen Birkeland jobber som butikksjef på Norli Libris på Sørlandssenteret i Kristiansand. Hun fortalte om kolleger, butikksjefer i mindre avdelinger i kjeden, som jobber mye mer enn 37,5 timer i uka, uten ekstra betaling, og at de sjelden kan ta pauser fordi de ofte er alene i butikken. Denne gruppa har ledende stillinger, og har etter loven ikke rett på overtidsbetaling. Det er ikke nødvendigvis riktig, svarte Sissel Weholdt, faglig sekretær i Handel og Kontor.

– Går arbeidsplanen ikke i hop uten deg, skal stillingen din ikke være definert som ledende i arbeidsmiljølovens forstand, sa hun.

Flere konferansedeltakere tok opp den samme problemstillingen, både fra bokbransjen og dagligvarebransjen.

– Da jeg jobbet i en mindre butikk, jobbet jeg masse overtid som jeg ikke fikk betalt for. I mindre butikker kan ikke butikksjefene komme og gå som de vil. De er låst til turnusen og til kjøpesenterets åpningstider, fortalte Ida Mariann Aanes, butikksjef i Ark på Metrosenteret i Lørenskog til HK-Nytt.

Samme problemstilling ble tatt opp av representanter for dagligvarebransjen.

23.09.2016
13:36
23.09.2016 13:36