Høy temperatur under kongressens debatt om LOs framtidige organisasjon.

Høy temperatur under kongressens debatt om LOs framtidige organisasjon.

Kristian Brustad

Kongress-kamp om de lokale LO-ene

Forslagene fra Fellesforbundet om å svekke de lokale LO-enes stilling i LO vekker sterke følelser. HK forsøkte å berolige kritikerne.
05.05.2013
13:49
27.08.2015 20:00

eline.lonna@lomedia.no

harald.henmo@lomedia.no

Det er to forslag fra Fellesforbundet som setter sinnene i kok. Det ene gjelder forslag om å ta de lokale LO-ene ut av LOs vedtekter, og at de skal miste sin representasjon ved Kongresser og i representantskapene. Det andre går på et forslag om å gå gjennom organisasjonen med mål om å styrke LOs koordinerende rolle.

- At dette er kontroversielt, er forståelig, sa Fellesforbundets Clas Delp. Han understreket at målet ikke var å skape dårlig stemning - men tvert imot å få et LO med klarest mulig rolle- og ressursfordeling. Han mente Sekretariatets innstilling langt på vei gir Fellesforbundet rett.

- På noen områder er ansvaret godt fordelt, på andre ikke. Vi ser det er mye dobbeltarbeid. Her holder det ikke med lodne formuleringer, og vi mener derfor at formuleringene fra Sekretariatet må skjerpes. At Sekretariat skal gjennomgå organisasjonen, ikke at de bør gjøre det, sa Delp.

Legges ned

- Vi må se på hva dette egentlig betyr, oppfordret leder for LO i Trondheim Arne Byrkjeflot.

Han mener at forslaget i realiteten er en nedlegging av alle lokale LO-er i landet.

- Vi vet jo at når det skjer noe, da er vi helt avhengige i de lokale LO-ene, sa Byrkjeflot til kraftig applaus.

Handel og Kontors Kristine Larsen tok en annen innfalsvinkel enn Byrkjeflot.

- Jeg tror ikke forslaget fra Fellesforbundet er ment for å ødelegge, sa Larsen.

- Jeg tror det for å forbedre egen organisasjon.

Larsen er leder for HK Region Nord-Norge, og også nestleder i LO Tromsø. Hun fortalte om en komplisert hverdag med å koordinere samarbeidet mellom store forbundsavdelinger og mange mindre lokalavdelinger i LO.

- Det er dette Fellesforbundets forslag handler om. Vi må få et uteapparat som fungerer, sa Larsen.

Grunnmur

Taler etter taler inntok talerstolen med engasjerte innlegg om de lokale LO-ene, og opplevelsen av hvor godt de fungerer var svært ulik.

- Dette er grunnmuren i LO. River dere det vekk, får dere hele huset i huet, sa Alexander Lien fra LO i Notodden.

Anita Solhaug pekte på at det ofte finnes sterke stemmer fra venstresida i LO i de lokale LO-ene.

- Er det et demokratisk problem? Nei, her kan ikke utgangspunktet være å svekke organisasjonen vår!

Leder for LO i Oslo, Roy Pedersen, pekte på at det ikke er lurt å diskutere organisasjon uten samtidig å se til arbeidsgivernes strategier.

- Det er ingen tvil om at det er ulik aktivitet i de lokale LO-ene. Men se for eksempel på Raufoss. Uten det lokale LO-et der, ingen tariffavtale på Bekken og Strøm. I stedet for å kutte må det lokale leddet styrkes, sa Pedersen. Også han politiserte forslaget fra Fellesforbundet:

- Det er uklokt å vedta organisasjonsendringer på bakgrunn av politiske vedtak man er uenig i. De lokale LO-ene skaper en enhet mellom offentlig og privat sektor som er veldig viktig!

Han understreket at LO i Oslo gjerne deltar i en utredning, men oppfordret:

- Ikke gjør noe som rammer kollektiv organisering og aktivisering.

05.05.2013
13:49
27.08.2015 20:00