Om representantskapet er enig med HK-ledelsen, vil Christopher Beckham bli HKs 2. nestleder.

Om representantskapet er enig med HK-ledelsen, vil Christopher Beckham bli HKs 2. nestleder.

Martin Guttormsen Slørdal

Innstilt som nestleder

HKs ledelse ønsker seg Christopher Beckham med på laget.
28.08.2013
09:46
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

HKs regioner og avdelinger foreslo til sammen hele seks kandidater som ny 2. nestleder i forbundet etter at Peggy Hessen Følsvik ble valgt inn i LOs ledelse i mai. Etter en vurdering av kandidatene, har HK-leder Trine Lise Sundnes og 1. nestleder Bjørn Mietinen bestemt seg for å gå for Christopher Beckham. Nå håper de forbundsstyret vil være enige med dem om at Beckham er den beste kandidaten, og foreslå ham for representantskapet som skal konstituere ny nestleder på sitt møte til uka.

Enstemmig

– Innstillingen fra oss to i arbeidsutvalget er enstemmig. Bjørn Mietinen og jeg har gjort en grundig gjennomgang av innspillene vi har fått. Målt opp i mot behovene vi har, er Christopher Beckham den beste kandidaten, sier Trine Lise Sundnes til HK-Nytt.

De andre fem som har blitt foreslått som ny 2. nestleder er Bente Tandberg, regionkontorleder i HK region Øst, Roger Valhammer, regionsekretær i HK region Vest, Torbjørn Brox Webber, regionsekretær i HK region Øst, Nina Galta, leder i HKs stedsutvalg i Stavanger og omegn, og Ove Magnus Halkjær, informasjonsleder i HK.

Allsidig bakgrunn

Christopher Beckham (38) er i dag leder for det regjeringsoppnevnte Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG). Han har permisjon fra jobben som sekretær i LO i Bergen og omland. Beckham er også fylkespolitiker for Arbeiderpartiet i Hordaland.

– Christopher kjenner HK godt, og har og har hatt mange verv i forbundet, blant annet som leder av HK Bergen og omland, og i arbeiderbevegelsen for øvrig. Han har vært studiekonsulent i AOF, og han har jobbet i butikk. Christopher har en veldig god erfaringsbakgrunn som vil komme godt med i HK, og kan utfylle meg og Bjørn godt, fortsetter Sundnes.

Best blant mange

Forbundslederen mener det er en fordel av Christopher Beckham kommer fra en annen del av landet enn de andre i ledelsen, og synes det er positivt at han ikke er en tidligere ansatt i HK, slik hun og Mietinen er.

– Christopher har vist meningers mot og gjennomføringsevne. Jeg er imponert av jobben han gjør i FUG. Vi trenger en slik kapasitet i HK, og jeg er glad for at han har sagt seg villig til å bli nestleder i HK, sier Sundnes.

Hun understreker at alle de foreslåtte kandidatene er gode.

– Vi har vært på jakt etter en som kan utfylle oss, som kan jobbe godt i team med oss, og som kan tilføre oss en ekstra dimensjon. Det har vi funnet i Christopher Beckham, sier hun.

Tar utfordringen

Og Beckham er klar.

– Jeg er motivert og klar for å trå til hvis forbundsstyret og representantskapet vil. Som nestleder i LOs tredje største forbund har jeg muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen, og HKs tilbud til medlemmene. Jeg synes dette er kjempespennende, sier han til HK-Nytt.

Kommende mandag, 2. september, skal forbundsstyret diskutere saken. Dagen etter skal representantskapet konstituere den nye nestlederen.

28.08.2013
09:46
27.08.2015 20:00

Mest lest