MÅ FRATRE: Kristine Larsen er ute av jobben i Norsk Arbeidsmandsforbund fra mandag 21. desember.

MÅ FRATRE: Kristine Larsen er ute av jobben i Norsk Arbeidsmandsforbund fra mandag 21. desember.

Roy Ervin Solstad

HK-tillitsvalgt må fratre jobben

Kristine Larsen får ikke fortsette i stillingen sin mens hun venter på at oppsigelsessaken hennes skal behandles i tingretten.
18.12.2015
15:52
18.12.2015 16:10

lene.svenning@lomedia.no

Larsens arbeidsgiver, Norsk Arbeidsmandsforbund, har krevd at Larsen må fratre stillingen mens de venter på at oppsigelsen skal behandles i tingretten. Det har de nå fått medhold i av Nord-Troms tingrett. Fra mandag 21. desember har hun ingen jobb å gå til.

Kristine Larsen er også tillitsvalgt. Hun er valgt leder i Handel og Kontor region Nord-Norge og nestleder i LO Tromsø.

Stevnet for retten

I februar ble Larsen oppsagt fra jobben sin som organisasjonssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbunds (NAF) avdeling 9 Nord i Tromsø. Årsaken var det arbeidsgiveren mente var mangelfull jobbutførelse, og gjentatte pliktbrudd. Larsen avviste de fleste påstandene, og hevdet at NAF forsøkte å konstruere en sak mot henne fordi hun hadde vært i konflikt med sin nærmeste overordnede. Kritikken mot henne var ikke tilstrekkelig for en oppsigelse, mente hun. Derfor stevnet Larsen NAF for retten. Saken er berammet for Nord-Troms tingrett 15. februar. I mellomtiden har Larsen fortsatt i jobben, slik loven gir rett til for oppsagte som bestrider en oppsigelse.

Les også: Tillitsvalgt oppsagt i fagforbund (03.06.15.)

Sannsynlig gyldig oppsigelse

I oktober krevde imidlertid NAF at Larsen måtte fratre stillingen sin. Spørsmålet ble nylig behandlet av Nord-Troms tingrett. I følge loven kan retten bestemme at en arbeidstaker må fratre før saken er avgjort, dersom det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes. Retten har kommet fram til at det er sannsynlig at oppsigelsen av Larsen er gyldig, og at retten til å stå i stilling fram til rettssaken faller bort. "Ut fra framlagt dokumentasjon og redegjørelser, finner retten at det er mer sannsynlig at arbeidsgivers anførsler er korrekt enn at de ikke er det", heter det i kjennelsen fra tingretten.

Nye beskyldninger

Etter at Larsen ble oppsagt, la NAF fram nye beskyldninger mot Larsen. Forbundet hevder at hun skal seksuelt trakassert flere tillitsvalgte og medlemmer. Larsen bestrider dette, og mener beskyldningen er framlagt fordi NAF innså at de hadde en dårlig fundert sak. Retten har valgt å tro på beskyldningene. "Disse etterfølgende omstendigheter må det etter rettens syn være anledning å ta i betraktning som ytterligere begrunnelse for oppsigelse", heter det i kjennelsen. Retten mener det framstår som skadelig for NAFs omdømme og tillit utad om Larsen fortsetter i stillingen.

Kristine Larsen ønsker ikke å kommentere saken, men viser til sin advokat Hjallis Bakke. HK-Nytt har ikke lyktes i å komme i kontakt med ham.

18.12.2015
15:52
18.12.2015 16:10

Mest lest