IKKE FOR GAMLE: Dagens HK-ledelse har langt igjen til aldersgrensa på 62 år. Nå diskuteres det om en maks-begrensing på tre landsmøteperioder i hver posisisjon er en bedre regel. På bildet: Christopher Beckham, 2. nestleder i HK, Bjørn Mietinen, 1. nestleder, og forbundsleder Trine Lise Sundnes. Bildet er fra landsmøtet i 2016.

IKKE FOR GAMLE: Dagens HK-ledelse har langt igjen til aldersgrensa på 62 år. Nå diskuteres det om en maks-begrensing på tre landsmøteperioder i hver posisisjon er en bedre regel. På bildet: Christopher Beckham, 2. nestleder i HK, Bjørn Mietinen, 1. nestleder, og forbundsleder Trine Lise Sundnes. Bildet er fra landsmøtet i 2016.

Martin Guttormsen Slørdal

HK vurderer å skrote aldersgrensa for ledelsen

Maks tre landsmøteperioder i hver posisjon, er en løsning som diskuteres. I dag må leder og nestledere være under 62 år når de velges.
10.12.2019
13:20
10.12.2019 13:20

lene.svenning@lomedia.no

HKs forbundsstyre har sett på om det bør settes en grense for hvor lenge forbundets valgte ledelse kan sitte i sine posisjoner. I dag sier vedtektene at de tre heltidstillitsvalgte – leder, første og andre nestleder – ikke kan velges etter fylte 62 år.

– De siste årene har det vært et mål om at folk skal stå i arbeid lengst mulig. Bør vi da ha en aldersgrense i HK, spør forbundsleder Trine Lise Sundnes.

I september har HK landsmøte. Da er det muligheter til å endre vedtektene.

HK diskuterer om alle pensjonister skal betale kontingent og forsikring

Maks tolv år?

Forbundsstyret har bedt HK-regionene diskutere om det kan være en løsning å heller vedtektsfeste at tillitsvalgte kan sitte i én og samme posisjon i maksimalt tre landsmøteperioder, tilsammen tolv år. Det gjelder både vara i forbundsstyret, medlemmer i forbundsstyret og i hver av de tre øverste posisjonene i HK.

– Vi er en bevegelse som jobber for at det skal gro nedenfra. Er det da riktig å bli sittende lenge, spør Sundnes.

HK-Nytt kjenner ikke til noen andre LO-forbund som har en begrensing i antall landsmøteperioder.

Sundnes går snart av

Nylig ble det kjent at Trine Lise Sundnes går av som forbundsleder 1. april neste år, fordi hun har fått jobben som leder av LOs internasjonale avdeling. En periodebegrensning vil derfor ikke få noen betydning for henne.

Bjørn Mietinen har sittet i forbundsledelsen siden 2008, og er inne i sin andre periode som første nestleder. Christopher Beckham ble landsmøtevalgt som andre nestleder i 2016, men kom inn i ledelsen i 2013. Forbundsstyret har innstilt Christopher Beckham som konstituert forbundsleder fra 1. april og fram til HKs landsmøte i september 2020. Det er HKs representantskap som skal ta stilling til det i januar.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

10.12.2019
13:20
10.12.2019 13:20