HAR TARIFFAVTALE: Liv Holmquist er HK-medlem og butikkleder hos Princess Colosseum i Oslo. Her har de ansatte tariffavtale. HK-tillitsvalgt Oddbjørn Snekkerbakken delte ut informasjon om fagbrev, forsikringer og stipnedordninger som forbundet kan by på, og som Holmquist kan dele med de som ikke er HK-medlemmer på arbeidsplassen.

HAR TARIFFAVTALE: Liv Holmquist er HK-medlem og butikkleder hos Princess Colosseum i Oslo. Her har de ansatte tariffavtale. HK-tillitsvalgt Oddbjørn Snekkerbakken delte ut informasjon om fagbrev, forsikringer og stipnedordninger som forbundet kan by på, og som Holmquist kan dele med de som ikke er HK-medlemmer på arbeidsplassen.

Martin Guttormsen Slørdal

Nasjonal verveuke i Handel og Kontor:

HK tråler arbeidsplassene på jakt etter flere medlemmer

Handel og Kontor farter land og strand for å få flere medlemmer der forbundet allerede har tariffavtaler.
08.02.2019
13:43
10.04.2019 20:37

martin.slordal@lomedia.no

Denne uka har Handel og Kontor besøkt arbeidsplasser og stått på stands i hele landet. Under forbundets nasjonale verveuke i uke 6, har tillitsvalgte fra arbeidsplassene, ansatte i forbundet og forbundsledelsen bidratt til at antallet HK-medlemmer øker.

LES OGSÅ: Vanja og Gro mistet jobben da butikkjeden gikk konkurs

Forbundets verveoffensiv går først og fremst ut på å organisere flere i de bedriftene som allerede har tariffavtale.

Oddbjørn Snekkerbakken er tillitsvalgt og ansatt i bokhandlerkjeden Ark i Oslo sentrum, og har vært ute på vervetokt i hovedstaden.

– Skal vi påvirke lønns- og arbeidsbetingelser på arbeidsplassene, trenger vi mange HK-medlemmer bak tariffavtalene. Jo flere vi er, desto større kraft får vi i alle typer saker på arbeidsplassen. Spesielt når det gjelder lønn, sier Snekkerbakken til HK-Nytt.

Startet verveuka på streikevakt

Christopher Beckham, 2. nestleder i Handel og Kontor, har hele denne uka vært på arbeidsplasser i HK-regionene Nord-Norge og Midt-Norge. Han sier at de HK-medlemmene han har snakket med, har vært opptatt av spørsmål som lønn, tillegg for ubekvem arbeidstid, pensjon og høstens kommunevalg. HK-nestlederen synes det var spesielt å starte verveuka i Tromsø, der fire HK-medlemmer streiker for tariffavtale i Troms Kjøkken AS.

– Det viser oss hvor viktig og riktig det er for oss å være ute på arbeidsplassene og organisere flere HK-medlemmer, sier han til HK-Nytt.

Nektes tariffavtale, må streike for minstelønn og ordna arbeidsforhold

Begynner å få dårlig tid

Christopher Beckham er tydelig på hvorfor det er viktig for HK med flere medlemmer der det allerede er tariffavtale.

– Det gir forbundet makt og tyngde, både i sentrale og lokale forhandlinger. Og det gir de tillitsvalgte legitimitet i deres verv, sier han.

Nestlederen har fortsatt tro på at Handel og Kontor skal klare å nå målet om å bli 80.000 medlemmer før landsmøtet i 2020, men legger til at det kan bli en krevende øvelse.

– Jeg har troen på at det går, men da må vi sette inn en ekstraordnær innsats. Med den vervetakten vi har i dag, er det ikke mulig, sier han, uten å spesifisere hva den ekstraordinære innsatsen består av.

MELD DEG PÅ NYHETSBREV FRA HK-NYTT

08.02.2019
13:43
10.04.2019 20:37