BARE Å SØKE: - Vi behandler søknadene fortløpende, sier Arnfinn Olsen i Handel og Kontor.

BARE Å SØKE: - Vi behandler søknadene fortløpende, sier Arnfinn Olsen i Handel og Kontor.

Martin Guttormsen Slørdal

HK gir støtte til arbeidsløse

Har du mistet jobben? Da kan det hende du har rett på noen kroner fra HK.
07.12.2015
14:32
07.12.2015 14:36

lene.svenning@lomedia.no

Blir du sagt opp, permittert eller mister jobben når bedriften du jobber i går konkurs, har du rett til dagpenger fra Nav. Det gjelder imidlertid ikke de tre første dagene som arbeidsløs, de er såkalte karensdager. Er du medlem i HK er du bedre stilt. Forbundet har nemlig en ordning hvor medlemmer som har mistet jobben får dekket 60 prosent av dagpengesatsen for de tre første dagene som arbeidsløs. Arnfinn Olsen, servicekontorleder i HK, understreker at støtteordningen bare gjelder de som har vært medlem i Handel og Kontor i de siste tolv månedene.

1.500 i snitt

I fjor fikk 197 medlemmer innvilget støtte fra HK. Til sammen fikk disse utbetalt 295.000 kroner. Det gir et gjennomsnitt på 1.500 kroner. Per 1. november i år har 119 medlemmer fått innvilget til sammen 185.000 kroner.

Så hva må du gjøre dersom du mener du har krav på disse pengene?

– Først må du melde deg arbeidsledig. Så må du ta kontakt med HK for å få tilsendt et skjema. Fyll det ut og send det inn til oss, sammen med kopi av vedtaket fra Nav, sier Olsen, som opplyser om at forbundet behandler søknadene fortløpende.

Ikke for seint

Tror du at du kunne hatt rett på denne støtten for den perioden du var arbeidsledig i fjor eller forfjor? Det er ikke for seint. Handel og Kontor tar imot søknader om støtte for karensdager hele tre år tilbake i tid. Det er bare å søke, så lenge du har papirene fra Nav.

Ifølge en kartlegging foretatt av tillitsvalgt-bladet LO-Aktuelt, er HK det eneste forbundet som yter denne typen støtte. Enkelte avdelinger og regioner tilsluttet andre forbund har lignende ordninger.

LES OGSÅ: Dette får du av LO hvis du blir arbeidsløs

07.12.2015
14:32
07.12.2015 14:36