TRADISJONELL VERVING: Regionleder Roy Kristiansen har klokkertro på at å oppsøke folk på jobben er den beste strategin for at HK skal få flere medlemmer.

TRADISJONELL VERVING: Regionleder Roy Kristiansen har klokkertro på at å oppsøke folk på jobben er den beste strategin for at HK skal få flere medlemmer.

Martin Guttormsen Slørdal

HK fikk nesten 1.000 nye medlemmer i fjor

Region Indre Østland var flinkest i verve-klassen i 2018. Målet om å telle 80.000 medlemmer før neste landsmøte er fortsatt mulig å nå, mener nestleder.
04.03.2019
14:41
10.04.2019 20:37

eva.ler.nilsen@lomedia.no

72.046. Det var HKs medlemstall ved årsskiftet. Dette er 949 flere enn i begynnelsen av 2018, og forbundet har aldri vært større.

– Det er veldig positivt at vi har økt medlemstallet. Vi har også fått flere tariffavtaler, samt økt antall medlemmer bak tariffavtalene. Det er viktig, det gir oss styrke. At forbundet aldri har vært større, er en seier i seg selv, sier HK-nestleder Christopher Beckham.

LES OGSÅ: Heidi, Susanne og Knut får 36.000 kroner mer i lønn

Øker jevnt og trutt

Dette er tallenes tale når 2018-regnskapet er gjort opp:

• Region Øst har den største medlemsveksten i antall medlemmer. De har vokst med 380 medlemmer.

• Region Indre Østland har den største prosentvise økningen. Medlemsveksten på 194 medlemmer i fjor utgjør 3,43 prosent av medlemmene i regionen.

• Kun én region har nedgang i antall medlemmer i 2018. Det er region Vest.

• De landsomfattende avdelingene har en beskjeden økning på sju medlemmer.

• Ellers har de øvrige regionene økt medlemstallet med mellom 60 og 162 medlemmer.

• Det er ved årsskiftet 50.055 fullt betalende medlemmer i HK.

• Forbundet har 650 elevmedlemmer.

Ute på veiene

De som kåres til fjorårets beste ververe, er region Indre Østland. Regionleder Roy Kristiansen sier til HK-Nytt at det ikke finnes en trylleformel på dette, men skyldes nitid arbeid.

– Vi har ikke gjort noe nytt og spennende, men derimot jobbet veldig tradisjonelt. I 2018 hadde vi totalt ni uker med oppsøkende virksomhet, pluss at vi deltok på LO sine fellesarrangementer som sommerpatrulje, nisseaksjon og lærlingpatrulje her i regionen. Vi var veldig mye ute på veiene i fjor. Det er det som nytter. Å være ute og kommunisere direkte med folk har en helt annen effekt enn å sende e-post eller sms. Ja, det krever ressurser å være på veiene i ni uker, men det er verd det, sier han.

Planmessig arbeid

Kristiansen forteller at de har regnet på hvor mye deres region må «bidra med» for at HK skal nå målet om å bli 80.000 medlemmer i september 2020. Svaret er cirka 200 flere medlemmer i året.

– Vi er nesten i rute, men vi må bare jobbe på videre. Nå har vi lagt opp en plan for dette året utifra det vi lyktes med i 2018. Pluss at vi skal være med på en satsing på kjøpesentre, forteller han.

Ifølge Roy Kristiansen er utfordringen å få med lokale tillitsvalgte ut på veien. Mange har problemer med å få fri.

– Vi baserer oss derfor mye på noen ildsjeler vi har knyttet til oss, pluss de ansatte på regionkontoret. Det er den harde kjernen i vervearbeidet, sier han.

Regionlederen sier at deres nøkkel i vervingen er å jobbe jevnt og trutt, utifra en plan, og sørge for å være ute mer enn i HKs to nasjonale verveuker.

– Vi erfarer at folk melder seg inn etter at vi har besøkt dem flere ganger, og fulgt dem opp over tid, sier han.

Sats på studentene

Region Indre Østland var også den regionen som vervet flest studenter i fjor. Roy Kristiansen mener at også dette skyldes systematisk arbeid med å gjøre forbundet kjent for studentene.

– Første tirsdag i hver måned er vi med LO på Høgskolen på Lillehammer og treffer studentene. Vi har også vårt eget lille prosjekt på NTNU på Gjøvik, der HK har startet et eget studentlag. Vi bruker en del penger på studentsatsningen, men vi får mye igjen for pengene, sier han.

Kristiansen sender følgende utfordring til de andre HK-regionene:

– Innlandet er ikke akkurat kjent for å være en studentmetropol. Samtidig er vi de som gjør det best med å organisere studentene. Hva da med de regionene som har store universitet og høgskoler? Jeg vil driste meg til å si at her må det være litt å gå på. Målet er jo at studentene skal bli ordinære medlemmer etterhvert. Da tror jeg det er viktig at de tidlig blir kjent med fagbevegelsen, sier Kristiansen.

Fullt mulig å må målet

At HK er et forbund i vekst, gleder nestleder Christopher Beckham. I forrige landsmøteperiode satte Handel og Kontor og Beckham som mål at forbundet skulle få 70.000 medlemmer før landsmøtet i 2016. Det klarte de. For to år siden, i februar 2017, lanserte nestlederen et nytt mål: 80.000 medlemmer. Han har fortsatt tro på at det er mulig å nå dette før landsmøtet klubbes i gang høsten 2020.

– Målet er innen rekkevidde, men jeg innser at vi ikke kan drive organisering etter samme mal som nå. Det må nok noe ekstraordinært til det siste halvannet året før landsmøtet hvis vi skal få dette til. Hva det ekstraordinære skal bestå i, er vi ennå ikke ferdige med å planlegge, sier Beckham.

Trenden fortsetter

Januar var en ny positiv måned for HK. Ifølge medlemsstatistikken kan forbundet notere en økning på 115 medlemmer i årets første måned. Størst framgang hadde region Øst med 81 medlemmer i pluss. Størst prosentvis økning hadde region Agder og Rogaland. Uke 6 var forbundets nasjonale verveuke. Hvordan det slår ut på statistikken, blir klart i mars.

04.03.2019
14:41
10.04.2019 20:37