Klubben i Kolonial.no er fersk, tariffavtalen ble signert i vår. Nå har de lyktes godt med sitt første lokale lønnsoppgjør. På bildet ser vi (fra fremst til bakerst) Maria Andersen, Thor Temre, Jan Mario Bendoni, Kjell Langhus, Håkon Forr og Kim Emil Halvorsen.

Klubben i Kolonial.no er fersk, tariffavtalen ble signert i vår. Nå har de lyktes godt med sitt første lokale lønnsoppgjør. På bildet ser vi (fra fremst til bakerst) Maria Andersen, Thor Temre, Jan Mario Bendoni, Kjell Langhus, Håkon Forr og Kim Emil Halvorsen.

Erlend Angelo

Treningsrom, kantine og økt skiftsats:

Fersk tariffavtale og fersk tillitsvalgt ingen hindring da Kolonial.no gjennomførte sin første lønnsforhandling

To måneder etter at han meldte seg inn i HK, hadde Thor Temre ledet 43 medlemmer gjennom klubbens første lønnsoppgjør noensinne i Kolonial.no.
16.12.2019
09:19
16.12.2019 09:25

erlend@lomedia.no

Det gikk i en blanding av fort i svingene og litt langsomt, da HK-medlemmene i Kolonial.no gjennomførte årets lokale lønnsoppgjør – deres aller første siden tariffavtalen ble undertegnet i vår.

HK får tegne tariffavtale i Kolonial.no

Fort i svingene på den måten at Thor Temre bare var fem dager gammel som hovedtillitsvalgt. Langsomt, på den måten at det tok en hel del uker fra de startet forhandlingene til protokollen var signert. Nyvalgt klubbleder Temre brukte dog pausene fra forhandlingene godt. Både en og to og tre tillitsvalgkurs ble gjennomført samtidig med lønnsforhandlingene med arbeidsgiveren.

– For å si det sånn: Det har vært en bratt læringskurve. Men jeg har storkost meg!

Velferd foran lønn

Kolonial.no regner seg fortsatt som en oppstartsbedrift, med de røde regnskapstallene som hører med til den statusen. Etter forslag fra klubben fikk derfor årets forhandlinger helse og velferd som tema. Fra oppstart i august tok det cirka to måneder før forhandlingsprotokollen var signert.

– Vi fikk hjelp av HK underveis, det var særlig fint at de minnet oss om at det ble forhandlet fram 2,50 kroner sentralt i årets oppgjør. Lett å glemme for oss som er ferske i gamet, sier Temre.

Kantina skal shines opp i løpet av 2020. Kanskje også med varer fra egen butikk - slik er det nemlig ikke i dag.

Kantina skal shines opp i løpet av 2020. Kanskje også med varer fra egen butikk - slik er det nemlig ikke i dag.

Erlend Angelo

Dermed var Kolonial.nos første lokale HK-forhandlinger gjennomført. Fasiten ble enighet om at et splitter nytt treningsrom – der klubben får være med på utformingen – skal bygges i lokalene, oppussing av kantina og økte skifttillegg.

Skryt til bedriften

Temre synes bedriften har vært en god samarbeidspartner i lønnsoppgjøret.

– De har vært veldig imøtekommende og samtidig tydelig. Vi har fått en følelse av ærlighet og åpenhet, noe vi setter pris på, sier Temre.

Klubbleder Thor Temre skryter av HR-sjef Thea Eilertsen. Som igjen berømmer klubben for godt samarbeid.  – Det tok jo litt tid å bli ferdige, men det var en god prosess der begge parter var rause. Vi vil jo hverandre godt, og da er det best å være åpne og ærlige, mener Eilertsen.

Klubbleder Thor Temre skryter av HR-sjef Thea Eilertsen. Som igjen berømmer klubben for godt samarbeid. – Det tok jo litt tid å bli ferdige, men det var en god prosess der begge parter var rause. Vi vil jo hverandre godt, og da er det best å være åpne og ærlige, mener Eilertsen.

Erlend Angelo

Det går altså an å lykkes med lokale lønnsforhandlinger, også når økonomien er trang og erfaringen manglende. Selve forhandlingsresultatet ser ut til å ha blitt brukbart mottatt også blant medlemmene.

Nett og slett en revolusjon

– Det hadde vært dumt å hente millioner om det ble konkurs etterpå, som Kjell Langhus fra klubbstyret sier.

FØLG HK-NYTT PÅ FACEBOOK

– Vi har lagt et godt grunnlag for videre forhandlinger. Man vil jo gjerne ha ut mer penger, men dette var en grei start, mener Jan Mario Bendoni.

Klubben skal vokse

Nå som lønnsforhandlingene er overstått håper klubbleder Temre på to ting. Det første er enda mer tillitsvalgtkursing – for eksempel kurset i lokale forhandlinger som han fortsatt ikke har rukket å gjennomføre – det andre er at klubben må vokse videre.

– Vi har 250 potensielt flere medlemmer her, og det var en del som skjønte betydningen av at lokale lønnsforhandlinger ble gjort av de organiserte. Vi har et hårete mål om 60 nye medlemmer før jul så vi runder 100, sier Temre.

Da vil klubblederen stille med både mer erfaring og mer makt bak kravene ved neste korsvei.

MELD DEG PÅ HK-NYTTS NYHETSBREV

Lokale forhandlinger

• Arbeidsgiver har plikt til å gjennomføre reelle lokale forhandlinger. Men det kommer ikke av seg selv – krev forhandlingsmøte, skriftlig.

• Klubben utpeker et forhandlingsutvalg.

• Forhandlingsutvalget må fremsette realistiske krav. «Mer lønn er jo kjekt» er ikke et godt nok argument. Hva tjener nabobedriften? Hva tjente du hos din forrige arbeidsgiver? Hva er snittet på overenskomsten din? Hva avslører bedriftens regnskap (du har krav på innsyn)? Har bedriften klart å finne penger til aksjeutbytter eller lønnsfest for ledelsen, så skal de klare å finne penger til de ansatte også. Les deg opp, dere skal være ekspertene på egen bedrift!

• Arbeidsgiver skal ikke forhåndsbestemme eller diktere resultatet.

• Både tillitsvalgte og ledelse skal begrunne og dokumentere sine standpunkter.

• Det skal forhandles om lønn og fordeling av lønnstillegg.

• Det kan også forhandles om andre goder, det være seg arbeidsmiljø, velferd, likestilling, seniorpolitikk – her er det bare å være kreativ!

• Man må ikke bli enige om alt på første møte, det kan gjerne gjennomføres flere forhandlingsmøter.

• Både de ansattes representanter og ledelsen må forhandle med fullmakter, men partene bør likevel konferere med sine før de sier ja eller nei.

• Det skal alltid skrives protokoll fra forhandlingene, enten partene er enige eller ikke.

• Det er viktig å evaluere prosessen og forhandlingsresultatet.

Kilde: HKs hefte «Veileder for lokale forhandlinger»

16.12.2019
09:19
16.12.2019 09:25

Lokale forhandlinger

• Arbeidsgiver har plikt til å gjennomføre reelle lokale forhandlinger. Men det kommer ikke av seg selv – krev forhandlingsmøte, skriftlig.

• Klubben utpeker et forhandlingsutvalg.

• Forhandlingsutvalget må fremsette realistiske krav. «Mer lønn er jo kjekt» er ikke et godt nok argument. Hva tjener nabobedriften? Hva tjente du hos din forrige arbeidsgiver? Hva er snittet på overenskomsten din? Hva avslører bedriftens regnskap (du har krav på innsyn)? Har bedriften klart å finne penger til aksjeutbytter eller lønnsfest for ledelsen, så skal de klare å finne penger til de ansatte også. Les deg opp, dere skal være ekspertene på egen bedrift!

• Arbeidsgiver skal ikke forhåndsbestemme eller diktere resultatet.

• Både tillitsvalgte og ledelse skal begrunne og dokumentere sine standpunkter.

• Det skal forhandles om lønn og fordeling av lønnstillegg.

• Det kan også forhandles om andre goder, det være seg arbeidsmiljø, velferd, likestilling, seniorpolitikk – her er det bare å være kreativ!

• Man må ikke bli enige om alt på første møte, det kan gjerne gjennomføres flere forhandlingsmøter.

• Både de ansattes representanter og ledelsen må forhandle med fullmakter, men partene bør likevel konferere med sine før de sier ja eller nei.

• Det skal alltid skrives protokoll fra forhandlingene, enten partene er enige eller ikke.

• Det er viktig å evaluere prosessen og forhandlingsresultatet.

Kilde: HKs hefte «Veileder for lokale forhandlinger»

Mest lest