Kristian Brustad

EØS-kritisk LO-kongress

LO-kongressen vedtok i dag en EØS-kritisk uttalelse, men vil ikke være med på at Norge skal melde seg ut av EØS. Vedtaket er et skritt i riktig retning, sier HK-delegat Sindre Humberset.
07.05.2013
16:08
27.08.2015 20:00

torgny.hasaas@lomedia.no

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Sissel Karlsen fra Transportarbeiderforbundet og Mimmi Kvisvik tok dissens. De satt i redaksjonskomiteen for handlingsprogrammet som behandlet EØS-spørsmålet.

Kongressen vedtok følgende formuleringer som ble lagt fram av en enstemmig redaksjonskomité:

«EØS-avtalen påvirker norsk arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU. LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingsystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.»

LO understreker at EU-reglene skal være underordnet norske lover og spilleregler i arbeidslivet.

Ville si opp avtalen

Dette var ikke tilstrekkelig for Karlsen og Kvisvik. De mener at hele EØS-avtalen bør sies opp hvis ikke EU godtar en slik ordning. Dette fikk de støtte for fra mellom 20 og 30 av delegatene.

Blant redaksjonskomiteens flertall finnes foruten LOs 1.nestleder Tor-Arne Solbakken også den kjente EØS-motstanderen Jan Olav Andersen og Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet.

Også den internasjonale uttalelsen tar opp EU-relaterte spørsmål. LO kreverat regjeringen må benytte reservasjonsretten dersom Håndhevingsdirektivet krever fjerning av tiltak mot sosial dumping.

Humberset fornøyd

HK-delegat Sindre Humberset, som var en aktiv debattant da HK-landsmøtet gjorde sitt EØS-kritiske vedtak i fjor høst, kan leve fint med LO-vedtaket.

-Dissensen var sjanseløs, men det vi enstemmig fikk vedtatt på LO-kongressen, var en betydelig skjerping av teksten. Dette er et viktig skritt i riktig retning, sier Humberset til HK-Nytt.

Han viser til at også Nei til EU, som er Humbersets arbeidsgiver, karakteriserer LOs EØS-vedtak som historisk.

Historisk vedtak

- EØS-avtalens kardinalprinsipp er at EU-lovgivning skal ha rang foran andre norske lover og forskrifter. Det sier LO nå et klart nei til. LOs krav betyr at regjeringen må gå opp en avklaring med EU om EØS-avtalens innhold og rekkevidde, sier leder i Nei til EU, Heming Olaussen i en kommentar.

Han mener vedtaket betyr at arbeidslivsspørsmål må tas ut av EØS-avtalen.

07.05.2013
16:08
27.08.2015 20:00

Mest lest