Colourbox

1.170 HK-medlemmer har fått advokathjelp det siste året

De mest «populære» sakene handlet om samboerkontrakter, samlivsbrudd, barnefordeling og arv. I tillegg måtte det løses noen nabokrangler.
04.12.2018
13:30
04.12.2018 13:30

lene.svenning@lomedia.no

For et drøyt år siden, 1. november 2017, innførte Handel og Kontor LO favør advokatforsikring som en del av medlemskapet. Forsikringen gjelder såkalt ordinære medlemmer, altså ikke lærlinger og de som har student- eller elevmedlemskap. Alle fikk muligheten til å reservere seg mot ordningen, som koster 61 kroner i måneden, før den ble innført. Det gjorde i underkant av 20 prosent. Alle nye medlemmer kan også reservere seg mot ordningen. I dag har snaue 43.000 HK-medlemmer muligheten til å bruke advokatforsikringen. 1.170 av dem har benyttet seg av det.

LES OGSÅ: Regjeringen vil løfte fram handelsnæringen

Populært med familierett

HK-Nytt har fått en oversikt over hvilke typer saker medlemmene har fått hjelp til. Noen felt skiller seg ut som mer «populære» enn andre. Det dreier seg om familierett, hvor forsikringsselskapet Helps hundre advokater har håndtert 353 saker, arverett med 237 saker, og fast eiendom med 147 saker.

– Kategorien «familierett» dreier seg om hjelp til å skrive samboerkontrakter, og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, om hvem barna skal bo hos etter samlivsbrudd, og om samværsrett for foreldrene som ikke bor sammen med barnet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i Help.

– Innenfor arveretten er det først og fremst spørsmål om testamenter, og hjelp til å skrive slike. Det dreier seg også om arveoppgjør, og vi har noen saker om generasjonsskifter, for eksempel overdragelse av hytter fra en generasjon til en annen, forklarer Børresen.

Nabokrangel

Saker i kategorien «fast eiendom» handler oftest om nabokonflikter.

– Mange har spørsmål om hva naboen kan tillate seg eller hva de selv kan tillate seg overfor naboene. Og en god del spørsmål dreier seg om veirett, for eksempel om naboen har rett til å krysse eiendommen din, eller om deling av vedlikeholdsutgifter, sier Børresen.

114 medlemmer har fått hjelp på feltet kjøpsrett.

– Som oftest dreier det seg om kjøp og salg av bruktbil og litt dyrere ting som vaskemaskiner og kjøleskap, forteller han.

Kjøp og salg av bolig er ikke dekket av denne forsikringen.

– Det finnes det egne ordninger for. Skulle det være inkludert i denne forsikringen, ville den kostet mye mer, sier Børresen.

Ikke arbeidsrett

Advokatforsikringen dekker ikke arbeidsrett. Det er det meningen at HK og LOs juridiske avdeling skal ta seg av. Men Help avviser ingen i døra.

– Vi gir rådgivning når folk henvender seg om arbeidsrett også, selv om det ikke dekkes av forsikringen. Men da snakker vi om rådgivning, og ikke rettssaker, understreker Børresen.

Det samme gjelder saker som dreier seg om trygd, pensjon og skatt. Help svarer på spørsmål om disse temaene når folk henvender seg om det, men det er ikke en del av forsikringsordningen.

– Da advokatforsikringen ble etablert ble vi enige om hva den skulle dekke og ikke dekke i samråd med LO-forbundene, sier Børresen.

– Fjerner klasseskillet

Kommunikasjonsdirektøren mener naturlig nok at advokatforsikringen er et gode for HK-medlemmene.

– Vanligvis har ikke folk flest brukt advokat, dels fordi de ikke vet hva en advokat kan gjøre for dem, og dels fordi det er altfor dyrt å kjøpe advokattjenester. Men samfunnet har endret seg. Vi eier mer, og det er vanligere med nye familiekonstellasjoner. Det har gjort at behovet for juridisk rådgivning og eksperthjelp har blitt større. Da er det uheldig med et klasseskille hvor bare de rike får ivaretatt sine rettigheter. Advokatforsikringen er med på å fjerne dette klasseskillet. Advokater kan ikke løse alle problemer, men du slipper å betale for å få råd. Du kan ringe til oss for å spørre om hva som helst uten og bekymre deg for hva det koster, sier han.

– Er ikke dere med på å øke konfliktnivået i samfunnet?

– Tvert om! Når stadig flere bruker advokathjelp før konflikten oppstår, er det med på å forebygge konflikter. Derfor vil vi at flere bruker oss til rådgivning i stedet for å komme til oss etter at konflikten har brutt ut. Det er bedre og billigere også, det skal jeg ikke legge skjul på, sier Dag Are Børresen.

De aller fleste av de 1.170 medlemmene som har fått hjelp av Help har fått rådgivning. Bare to prosent av sakene har endt i retten.

Om advokatforsikringen:

HK og 11 andre LO-forbund tilbyr LOfavør advokatforsikring som leveres av Help forsikring. Alle ordinære medlemmer får tilbud om forsikringen. Medlemmene kan reservere seg mot forsikringen. Prisen er 61 kroner i måneden. Forsikringen dekker:
• Familierett
• Arverett
• Kjøpsrett
• Ulovlig og krenkende nettpublisering
• Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
• Førerkortbeslag ved privat kjøring

Kilde: HK

04.12.2018
13:30
04.12.2018 13:30

Om advokatforsikringen:

HK og 11 andre LO-forbund tilbyr LOfavør advokatforsikring som leveres av Help forsikring. Alle ordinære medlemmer får tilbud om forsikringen. Medlemmene kan reservere seg mot forsikringen. Prisen er 61 kroner i måneden. Forsikringen dekker:
• Familierett
• Arverett
• Kjøpsrett
• Ulovlig og krenkende nettpublisering
• Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
• Førerkortbeslag ved privat kjøring

Kilde: HK