Dømt for drapstrusler

Mannen som truet med å drepe streikevaktene utenfor Bobbo storkiosk, er nå dømt til seks måneders fengsel.
28.01.2013
11:08
16.12.2013 21:35

lene.svenning@lomedia.no

Under streiken ved Bobbo storkiosk i Tromsø i fjor, truet innehaverens sønn med å skyte HKs regionssekretær Marius Nilsen. Da sønnen kom kjørende til kiosken under konflikten, formet han hånda som en pistol, pekte mot Nilsen, og simulerte å trekke av flere ganger. Da han kom ut av kiosken sa han at han skulle ta frem en AK og skyte streikevaktene.

«Peivet»

HK anmeldte hendelsen til politiet. Den 21. januar måtte mannen møte i Nord-Troms tingrett, blant annet tiltalt for truslene han framsatte utenfor Bobbo. Her hevdet han at han bare hadde «peivet» som det heter på nordnorsk, altså veivet eller viftet med hånda mot Nilsen. Det festet ikke retten lit til, men omtaler dette som drapstrusler som var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Den tiltalte bekreftet imidlertid at han hadde snakket om et skytevåpen.

Truet Nav-ansatt

Mannen var også tiltalt for en annen trussel. I en telefonsamtale med en saksbehandler i Nav, truet han med å komme på Nav-kontoret og skyte noen, «å ta en Breivik», og å gjøre saksbehandleren uten hjem og familie.

Den tiltalte benektet i retten å ha truet saksbehandleren, bare å ha stilt kritiske spørsmål. Et av spørsmålene var: «Tru vess æ blir så pressa at æ må gjøre det samme som Breivik?» Selv om mannen skal ha roet seg ned i løpet av samtalen, så retten alvorlig også på disse truslene.

Mange lovbrudd

Mannen var i tillegg tiltalt for en rekke andre lovbrudd: For å ha kjørt i bil i ruspåvirket tilstand, for å ha kjørt uten å ha gyldig førerkort, for å ha vært i besittelse av narkotika, for å ha brukt narkotika, og for å være i besittelse av en batong og en dolk.

Retten fant det imidlertid ikke bevist at hasjen de fant i bilen var hans, men mannen ble dømt på alle de andre punktene.

Nord-Troms tingrett dømte mannen til seks måneders fengsel, og en bot på 8.000 kroner, inndragning av våpen og tap av førerrett i to år. 90 dager av fengselsstraffen ble gjort betinget. Truslene veide tyngst i straffeutmålingen, og utgjør om lag 45 dagers ubetinget fengsel.

De straffbare handlingene som ble behandlet i retten, er gjort i mannens prøvetid. Han ble nemlig dømt for andre forhold for snart to år siden. Dommen omfatter også den betingede delen fra 2011.

Anke?

Mannen har to ukers ankefrist, fra dommen ble avsagt 24. januar.

28.01.2013
11:08
16.12.2013 21:35