Bunnpris med overtidsløsning

Bunnpris vil begynne å gi de assisterende butikksjefene i de minste butikkene overtidsbetaling.
12.04.2011
13:57
16.12.2013 15:54

lene.svenning@lomedia.no

Etter å ha lest i HK-Nytt om at assisterende butikksjefer i Bunnpris ikke får betalt for overtidsarbeid, ba Arbeidstilsynet Bunnpris om å redegjøre for praksisen. Ifølge arbeidsmiljøloven er det bare ansatte i ledende eller såkalt særlig uavhengige stillinger som ikke har krav på overtidsbetaling. Assisterende butikksjefer er normalt ikke i disse kategoriene. Siden nyttår har den samme gruppen i Kiwi begynt å få betalt for overtidsarbeid.

Ledende stillinger

I sitt svar til Arbeidstilsynet skriver Bunnpris at de vil lage nye arbeidsavtaler for assisterende butikksjefer. Men kjeden anser fremdeles denne gruppen, NKere, nestkommanderende, som de gjerne kalles i Bunnpris, som «overordnede stillinger med klare lederfunksjoner». Likevel åpner Bunnpris for at assisterende butikksjefer i små butikker med få ansatte og liten omsetning har rett på overtidsbetaling. De påpeker imidlertid at lønna de får i dag kompenserer for overtidsarbeid.

Todeling

Bunnpris informerer Arbeidstilsynet om at de vil gå igjennom stillingsbetegnelsene på nytt. De vil dele de assisterende butikksjefene i to grupper, der den ene, «butikksjef 1» vil være unntatt lovens bestemmelser om arbeidstid slik de gjør i dag, mens «butikksjef 2» skal få overtidsbetaling.

Arbeidstilsynet har foreløpig ikke vurdert svaret fra Bunnpris. Det vil de sannsynligvis ikke få tid til før etter påske. Det opplyser rådgiver Jon-Helge Vaeng til HK-Nytt.

Nye varslingsrutiner

Tilsynet har krevd svar på enda et spørsmål. De vil vite hvilke rutiner Bunnpris har for intern varsling av kritikkverdige forhold i bedriften. Bakgrunnen for det er at ingen av de assisterende butikksjefene HK-Nytt har snakket med vil stå fram med navn og bilde.

– Jeg er livredd for at det skal komme ut at jeg har kontakt med dere. Hvis sjefene mine finner det ut, blir det liv, uttalte «Ole» til HK-Nytt nr. 2/2100.

Bunnpris har etter å ha fått brev fra Arbeidstilsynet utarbeidet retningslinjer for varsling. Arbeidstilsynet vil vurdere om de er i tråd med loven.

12.04.2011
13:57
16.12.2013 15:54