Bunnpris med overtidsløsning

Bunnpris vil begynne å gi de assisterende butikksjefene i de minste butikkene overtidsbetaling.
12.04.2011
13:57
16.12.2013 15:54

lene.svenning@lomedia.no

Etter å ha lest i HK-Nytt om at assisterende butikksjefer i Bunnpris ikke får betalt for overtidsarbeid, ba Arbeidstilsynet Bunnpris om å redegjøre for praksisen. Ifølge arbeidsmiljøloven er det bare ansatte i ledende eller såkalt særlig uavhengige stillinger som ikke har krav på overtidsbetaling. Assisterende butikksjefer er normalt ikke i disse kategoriene. Siden nyttår har den samme gruppen i Kiwi begynt å få betalt for overtidsarbeid.

Ledende stillinger

I sitt svar til Arbeidstilsynet skriver Bunnpris at de vil lage nye arbeidsavtaler for assisterende butikksjefer. Men kjeden anser fremdeles denne gruppen, NKere, nestkommanderende, som de gjerne kalles i Bunnpris, som «overordnede stillinger med klare lederfunksjoner». Likevel åpner Bunnpris for at assisterende butikksjefer i små butikker med få ansatte og liten omsetning har rett på overtidsbetaling. De påpeker imidlertid at lønna de får i dag kompenserer for overtidsarbeid.

Todeling

Bunnpris informerer Arbeidstilsynet om at de vil gå igjennom stillingsbetegnelsene på nytt. De vil dele de assisterende butikksjefene i to grupper, der den ene, «butikksjef 1» vil være unntatt lovens bestemmelser om arbeidstid slik de gjør i dag, mens «butikksjef 2» skal få overtidsbetaling.

Arbeidstilsynet har foreløpig ikke vurdert svaret fra Bunnpris. Det vil de sannsynligvis ikke få tid til før etter påske. Det opplyser rådgiver Jon-Helge Vaeng til HK-Nytt.

Nye varslingsrutiner

Tilsynet har krevd svar på enda et spørsmål. De vil vite hvilke rutiner Bunnpris har for intern varsling av kritikkverdige forhold i bedriften. Bakgrunnen for det er at ingen av de assisterende butikksjefene HK-Nytt har snakket med vil stå fram med navn og bilde.

– Jeg er livredd for at det skal komme ut at jeg har kontakt med dere. Hvis sjefene mine finner det ut, blir det liv, uttalte «Ole» til HK-Nytt nr. 2/2100.

Bunnpris har etter å ha fått brev fra Arbeidstilsynet utarbeidet retningslinjer for varsling. Arbeidstilsynet vil vurdere om de er i tråd med loven.

Diskuter gjerne saken i kommentarfeltet! Bruk fullt navn, vær saklig og vis respekt for andres meninger. Bruk vanlig folkeskikk og husk at det du skriver blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler.

Vennlig hilsen redaksjonen

12.04.2011
13:57
16.12.2013 15:54