Meklingsinnspurt for JBF

Om ikke HK og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening blir enige innen midnatt, går 63 ansatte i Jernbanepersonalets bank og forsikring ut i streik i morgen tidlig.
19.10.2010
13:35
16.12.2013 14:23

lene.svenning@lomedia.no

Handel og Kontor møtte Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) til tarifforhandlinger på vegne av medlemmene i Jernbanepersonalets bank og forsikring (JBF) i august. De ble ikke enige. Partene skal ha kommet til enighet om et generelt lønnstillegg, men stridsspørsmålet er hvor lenge overenskomsten skal gjelde. Siden JBF melder seg ut av AAF og inn i Finansnæringens arbeidsgiverforening (FA) fra 1. januar 2011, ønsker arbeidsgiverne at FAs overenskomst skal gjelde i bedriften fra samme dato. Det er ikke HK enig i.

–Tynn avtale

– Dagens overenskomst er god. FAs sentraloverenskomst er relativt tynn, og forutsetter at man blir enige om innholdet i en bedriftsavtale i tillegg. Vi er usikre på i hvilken grad vi får med oss godene fra dagens avtale over i en slik bedriftsavtale, sa Bodil Andersen, regionsekretær i Handel og Kontors region Øst etter at de brøt forhandlingene for snart to måneder siden.

Viktig prinsipp

HK ønsker at medlemmene i Jernbanepersonalets bank og forsikring skal fortsette på AAF-avtalen fram til 2012.

– Det er svært viktig for HK-medlemmene at overenskomsten opprettholdes med to nye år. HK er opptatt av at medlemmene i virksomheten sikres trygghet og mest mulig forutsigbare lønn- og arbeidsvilkår når virksomheten fra årsskiftet trer inn i en ny arbeidsgiverforening. HK har dessuten ingen tradisjon med å inngå kortere avtaleperioden for våre overenskomster enn to år, og dette prinsippet er spesielt viktig at følges i dette tilfellet, skriver forbundet i en pressemelding.

19.10.2010
13:35
16.12.2013 14:23