AUF sier nei til lønnsoppgjøret

De ansatte i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon vil ikke godta resultatet etter lønnsforhandlingene. Dermed blir det mekling og streikefare til høsten.
01.07.2010
11:36
16.12.2013 13:42

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Tidligere i juni forhandlet Handel og Kontor om ny tariffavtale for de ansatte på kontoret til AUF. Det resulterte i en lønnsøkning på 600 kroner i måneden på alle lønnssatsene fra 1. mai i år.

Ikke helt anbefalt

Ifølge forhandlingsprotokollen ble ikke resultatet enstemmig anbefalt av HKs forhandlingsdelegasjon. To av de fem som deltok stemte imot resultatet før det ble sendt til uravstemning blant HK-medlemmene som omfattes av denne tariffavtalen.

Heller ikke der var begeistringen stor, 53 prosent stemte nei.

Klubbleder Fredrik Slettbakk sier i en kommentar at det er lønnspåslaget de er misfornøyde med: De ansatte krever at lønnsutviklingen er i tråd med prisutviklingen, sier Slettbakk.

Må mekles

Dette er det første nei-resultatet så langt i HKs forhandlingsvår. I de andre oppgjørene som er ferdige, har medlemmene stemt ja til resultatet med relativt god margin. I går opplevde forbundet å få et nei i fanget.

HK-nestleder Bjørn Mietinen ser ikke noe dramatikk i det. – Det er medlemmenes demokratiske rett å forkaste et forhandlingsresultat, sier han til HK-Nytt.

Saken går nå til Riksmeklingsmannen, og det vil bli varslet streik dersom meklingen ikke fører fram. Men de ansatte i AUF må smøre seg med tålmodighet. Meklingsmannen har 15-20 saker på vent allerede. – Her må AUFerne inn i køen, så det vil ta litt sid, sier Mietinen.

01.07.2010
11:36
16.12.2013 13:42