Forhandlingsstart i Polet

De HK-tillitsvalgte i Vinmonopolet møtte i ettermiddag ledelsen til lønnsforhandlinger. Kravet? 6,5 prosent lønnsvekst.
27.04.2010
13:27
16.12.2013 13:09

lene.svenning@lomedia.no

De såkalte A-delsforhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er gjennomført. Her fikk de Vinmonopol-ansatte 1.950 kroner mer i året, altså én krone i timen. I tillegg har de fått en femtiøring i timen, som de nå skal forhandle med Vinmonopolet om hvordan skal fordeles.

Etterslep

I ettermiddag startet de såkalte B-delsforhandlingene. HKs delegasjon hadde med seg en bunke krav på vei til Vinmonopolets hovedkontor. Til sammen vil de ha 6,5 prosent lønnsøkning.

– I fjor fikk vi 3,3 prosent, mens gjennomsnittet i Spekter-bedriftene ble 4,1 prosent. Dette etterslepet skal vi ta igjen. Dessuten skal vi også ha igjen for produktivitetsøkningen i Vinmonopolet, forklarer HK-tillitsvalgt Gunnar Sagstad.

– Vi må ha noe igjen for de fine ordene Vinmonopolet profilerer seg med, for vi kan ikke leve av det alene, legger hovedtillitsvalgt Helge Storvik til.

Flere krav

HK-delegasjonen vil ikke bare øke timelønna. Med seg har de også krav om å øke fagbrevtillegget fra 10 til 12 kroner, og om å endre innslagspunktet for ubekvemstillegg. Dessuten vil de tariffeste at ingen skal ha arbeidskontrakter på mindre enn 14 timer i uka. De tillitsvalgte vil også få slått fast at ansatte i Vinmonopolet ikke skal være alene på jobb.

– Det gjelder først og fremst de små butikkene. Dette handler om de ansattes sikkerhet, sier Storvik.

Uten mekling?

B-delsforhandlingene skal være ferdige i morgen. Blir de ikke enige, kan HK be om bistand fra LO Stat. Så langt har 17 Spekter-bedrifter bedt om det. Men HK vil helst klare seg uten.

– Vi har ambisjoner om det. Men vi kan jo ende i både mekling og streik, sier forhandlingsleder Karin Solum, som ikke utelukker noen muligheter.

Fristen for å be om bistand er satt til 3. mai, og disse forhandlingene skal være ferdige innen 7. mai.

27.04.2010
13:27
16.12.2013 13:09