Kan tape 40.000 kroner

Dersom det offentlige uføreutvalget får gjennomslag for sine kuttforslag, kan det bety 40.000 kroner mindre i uførepensjon i året.
20.04.2010
11:46
16.12.2013 13:05

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Det hevder Manifest senter for samfunnsanalyse. De gir i dag ut en pamflett som går igjennom dagens uførepensjon, hvem de uføre er og hvordan eventuelle kutt i ytelsene vil ramme.

Varehandelen utsatt

Manifest slår fast at 42 prosent av alle nordmenn ender opp som uføre før de når pensjonsalderen som 67-åringer. Ansatte i varehandelen er blant dem som er mest utsatt. Sammen med ansatte i helse og omsorg, industri, bygg og anlegg står flertallet av de handelsansatte i fare for å bli uføre. Dagens uførepensjon sikrer en trygg, men moderat ytelse, påpeker Manifest.

Dramatiske forslag

Analysesenteret frykter imidlertid at svært mange vil bli berørt nå som uførepensjonen skal endres i tråd med den store pensjonsreformen. Manifest viser til anbefalingene fra det offentlig oppnevnte utvalget og mener deres kuttforslag vil gi dramatiske følger for velferden til uføre dersom de blir vedtatt av Stortinget.

– Uføre kan i verste fall tape over 40.000 kroner i årlig inntekt både før og etter alderspensjonering om forslagene blir en realitet, skriver Manifest i en pressemelding.

Farlig kamp med LO

LO-kongressen i 2009 vedtok, etter initiativ fra HKs delegat Mona Bjørn, et klart nei til kutt i uførepensjonen. – Hvis regjeringen utfordrer fagbevegelsen, kan uføresaken bli en av de rødgrønnes tyngste prøvelser i 2010, skriver Manifest.

Regjeringen skal legge fram et lovforslag om ny uførepensjon til høsten.

Pamfletten er skrevet av Pål Hellesnes og Magnus E. Marsdal.

20.04.2010
11:46
16.12.2013 13:05