JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

HK enige med Samfo

Én krone og femti øre til alle, pluss tre kroner på de laveste minstelønnssatsene. Det er det økonomiske resultatet etter at Handel og Kontor torsdag kveld ble enig med samvirkeforetakenes arbeidsgiverforening Samfo om en ny tariffavtale.
15.04.2010
21:11
16.12.2013 13:03

lene.svenning@lomedia.no

Forhandlingsresultatet er nærmest identisk med det Handel og Kontor forhandlet seg fram til med HSH på den andre siden av bordet for knappe to døgn siden. Alle som er omfattet av HK og Samfos landsoverenskomst får en krone i timen i generelt tillegg, og femti øre i et lav- og likelønnstillegg som gis til alle. I tillegg heves de laveste minstelønnssatsene med tre kroner i timen.

Styrket fortrinnsrett

Heller ikke her endres tilleggene for ubekvem arbeidstid. Garantilønnsordningen, som sørger for å holde de ansatte på et visst lønnsnivå, består.

HKs krav om et mertidstillegg, som skulle sørge for bedre samsvar mellom de ansattes arbeidskontrakter og arbeidede timer ble ikke innfridd. Imidlertid ble HK og Samfo, som i avtalen med HSH, enige om følgende formulering: ” I tilfeller der arbeidstaker hevder at det ikke er samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk omfang, skal virksomheten og tillitsvalgte drøfte den ansattes krav om økt stillingsandel opp mot virksomhetens reelle behov for fast bemanning.”

Innsynsrett

Handel og Kontor og Samfo er enige om at de tillitsvalgte også skal få innsyn i de uorganisertes lønninger.

– Fram til nå har vi bare fått opplysninger om lønna til våre medlemmer. Nå vil de tillitsvalgte få et bedre grunnlag for å finne de faktiske lønnsforholdene i bedriftene, sier HK-leder Sture Arntzen.

Lokale lønnssystem for lederne

En egen HK-delegasjon har forhandlet med Samfo om lederoverenskomsten. Det ga en økning på 12.500 kroner i ledernes årlige basislønn. Dessuten har Samfo fått gjennomslag for at det skal gjennomføres forhandlinger om lokale lønnssystem for lederne. Men om partene ikke blir enige, skal lønnssystemet i overenskomsten benyttes.

Både i landsoverenskomsten og lederoverenskomsten er det enighet om at foreldre skal ha fri med lønn når de blir innkalt til konferansetime i grunnskolen.

Fornøyde

– Jeg er veldig godt fornøyd med oppgjøret. Det er også resten av forhandlingsutvalget, som alle har stemt ja til resultatet, forteller HKs leder Sture Arntzen.

Samfo-direktør Torgeir Kroken mener lønnsforhandlingene ikke har vært enkle.

– Dette har vært et tøft oppgjør. Enkelte krav satt langt inne å innfri, og en del av våre krav skulle vi gjerne sett at vi hadde fått gjennomslag for. Men alt i alt er dette et oppgjør vi kan leve med, selv om det ble kostbart, sier han til HK-Nytt.

Uravstemning

De to nye overenskomstene sendes ut til uravstemning over helgen. Partene har gitt medlemmene frist til den 7. til å avgi stemme.

15.04.2010
21:11
16.12.2013 13:03