JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever momsfritak for e-bøker

HK Forlag frykter at moms på e-bøker vil sette arbeidsplasser i fare. I går ettermiddag deltok de i en stortingshøring om saken.
14.04.2010
15:15
16.12.2013 13:02

Bakgrunnen for gårsdagens høring er et forslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen De mener elektroniske bøker, som i dag befinner seg i gråsonen for hva som er momsbelagt, bør sidestilles med all annen litteratur som slipper denne merverdiavgiften.

Dette er HK Forlag helt enige i. – For HK-medlemmene som jobber i forlag er dette veldig viktig. Det handler om rammebetingelsene for vår bransje og til syvende og sist om arbeidsplasser, sier leder av HK Forlag, Anne Berit Tuft.

Bransjen sier nei

E-boka, som er ganske ny i Norge, er i gråsonen av hva som skal momsbelegges. Nå vil, ifølge Tuft, Finansdepartementet videreføre momsvedtaket på disse bøkene. Dette har fått hele forlags- og bokbransjen til å se rødt. I går kom de i samlet tropp til den åpne høringen i Stortinget for å appellere til finanskomiteen. Holdningen var klar: Nei til moms på e-bøker.

Anne Berit Tuft sier at det er mange grunner til at bransjen går imot dette: De frykter blant annet at norske e-bøker vil bli så dyre at de utkonkurreres av engelskspråklige, de mener elektroniske bøker med dette diskrimineres i forhold til de trykte, og de frykter ikke minst forverring av rammevilkårene for de ansatte i den norske bokbransjen. – Dette vil ramme forlagsansatte, men også oversettere og forfattere, sier Tuft.

Sosial dumping

– Norske forlag ønsker jo selvfølgelig å konkurrere med de engelskspråklige bøkene på markedet. Med moms på de norske bøkene blir det dermed et sterkt press på priser. Vi er skviset nok fra før og jobber med små marginer. Jeg er redd for at dette vil stramme til skruen enda mer, sier Tuft.

Hun mener det kan bli aktuelt for forlagene å utlokalisere deler av arbeidet med e-bøker til lavkostland dersom momsen innføres – for å kunne holde utsalgsprisene nede. – I ytterste konsekvens kan vi si at moms på e-bøker setter framforhandlede rettigheter for ansatte under press og at det vil medvirke til sosial dumping i vår bransje, sier hun til HK-Nytt.

Belønne, ikke straffe

De tre stortingsrepresentantene fra Fremskrittspartiet som har fremmet forslaget om å innlemme e-bøker i momsfritaket som gjelder for litteratur, begrunner det med at regelverket må være likt slik at bransjen overlever ny teknologi. ”Merverdifritak har stor betydning for levedyktigheten til aktører i bransjen, og den er en forutsetning for et kulturelt mangfold”, skriver de i forslaget sitt.

Representantene er også opptatt av at e-bøker vil føre til at flere leser. De er tilgjengelige på både pc, lesebrett og mobil. ”Lesehemmede, herunder eldre, vil ha stor nytte av å kunne lese e-bøker fremfor papirbøker. Det er ikke tvil om at e-bøker vil bety en langt bedre tilgjengeliggjøring av litteratur for gruppen lesehemmede. Forlagsbransjen er imidlertid helt avhengig av å omstille seg for å overleve, og da blir det feil å straffe ny teknologi med merverdiavgift”, skriver de.

Johnsen sier nei

Finansminister Sigbjørn Johnsen skriver i et brev til de tre forslagsstillerne at regjeringen i dag ikke vil fremme forslag om å utvide dagens fritak for trykte bøker til å omfatte elektroniske bøker. Johnsen begrunner dette med at ”en utvidelse av dagens fritak for bøker vil svekke statsbudsjettets inntektsside og må oppveies av økninger i andre skatter eller reduserte bevillinger”.

Hvilken skjebne forslaget fra de tre stortingsrepresentantene får, avgjøres om noen uker. Finanskomiteen skal avgi sin innstilling den 29. april. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 4. mai.

Anne Berit Tuft setter sin lit til at forslaget vil bli vedtatt. Hvis ikke er hun redd dette starter et ras. – Alle bøker vil i framtida komme i to versjoner. Hvis den ene skal ha moms, frykter jeg utviklingen. Jeg er redd for at trykte bøker og aviser er de neste som da vil momsbelegges, sier hun til HK-Nytt.

14.04.2010
15:15
16.12.2013 13:02