JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

HK og HSH er i gang

Forhandlingene mellom Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen HSH er i gang. Partene står i utgangspunktet langt fra hverandre, men begge håper å kunne signere nye avtaler på mandag – uten mekling.

eva.ler.nilsen@lomedia.no

I ettermiddag overleverte Handel og Kontor sine krav til arbeidsgiverorganisasjonen HSH. De fikk krav tilbake – som ikke var helt samstemte. I morgen starter for alvor arbeidet med å forhandle fram mange avtaler; ikke bare landsoverenskomsten, men også en rekke bransjeavtaler mellom HK og HSH skal forhandles denne uka. Fristen for å bli enige er mandag 12. april.

Mertidstillegg

Både HK og HSH er glade for at de i år kan gjennomføre forbundsvise forhandlinger. Det betyr blant annet at de kan gjøre flere endringer i avtalene enn om oppgjøret hadde vært samordnet. Ramma for oppgjøret vil de komme tilbake til, ettersom frontfagene har brutt forhandlingene og skal til mekling i løpet av uka.

HKs hovedkrav i år er å få styrket de deltidsansattes rettigheter. Forhandlingsleder Sture Arntzen er rystet over den høye bruken av deltidsstillinger innenfor handel og servicenæringen. Mye av dette er ifølge Arntzen ufrivillig deltidsarbeid, og det akter han å gjøre noe med.

– Vi krever derfor et mertidstillegg. Det har ingen ting med overtidstillegg å gjøre, men det skal koste arbeidsgiverne at de ansatte jobber mer enn det kontrakten tilsier. Man kan godt se på dette som et ikke-økonomisk krav, for vårt mål er å få flere opp i stillingsbrøk. Mertidstillegget er et virkemiddel for å gjøre heltid til hovedregelen, sier Arntzen til HK-Nytt.

UB og kjøpekraft

Arbeidstid er et viktig stikkord for HKs forhandlingsdelegasjon i flere sammenhenger enn i heltid/deltidsproblematikken. De ønsker også å stadfeste normalarbeidsdagen gjennom å kreve tillegg for ubekvem arbeidstid fra klokka 17.00 på hverdager, altså en time tidligere enn det står i dagens avtale. Forbundet vil også søndagshandelen til livs.

– Vår medlemmer er svært opptatt av dette, understreker Sture Arntzen.

Andre krav fra HK til HSH er blant annet videreføring av lønnsgarantiordningen, tiltak for å sikre ansatte mot ran og vold, et eget utdanningsfond, samt en generell kjøpekraftsforbedring.

Ulike deltidsløsninger

Arbeidsgivere har lagt et annet stikkord til grunn for endringene som de ønsker av tariffavtalene i dette oppgjøret. Ordet er fleksibilitet. HSHs forhandlingsleder Kim Nordlie mener det er et betydelig problem at avtalene er så strenge og stive, at de går lenger enn arbeidsmiljøloven på enkelte områder. Nordlie mener at både arbeidsgivere og ansatte vil nyte godt av at tariffavtalene legger opp til en mer fleksibel form og at det er åpning for å fravike bestemmelsene lokalt.

– Jeg tror blant annet at det ville ført flere over på heltid. Nå er det slik at arbeidsgiverne sikrer seg med flere ansatte på deltid for å møte behovene for fleksibilitet på den måten. Jeg tror at en bedre anledning til å bli enige lokalt ville avhjelpe den høye deltidsandelen i varehandelen, sa Nordlie da han overleverte HSHs krav nå i ettermiddag.

Tallene må på plass

Men det er ikke kun det rituelle håndtrykket for å markere forhandlingsstarten som skjer i forhandlingslokalene i dag. Etter kravoverleveringene satte de to forhandlingslederne og to økonomer seg sammen for å se nærmere på tallene som skal legges til grunn for forhandlingene. – Vi må rett og slett bruke litt tid på å se på sammensetningen av tall og få en felles forståelse av tall og ikke minst lønnsutviklingen siste år, sier Sture Arntzen til HK-Nytt.

Nå verserer det tre ulike prosenttall over lønnsveksten for HK/HSH-området i fjor. Det tekniske beregningsutvalget opererer med 1,7 prosent lønnsvekst, HK har regnet seg fram til at veksten ligger på litt i overkant av 2 prosent, mens HSH mener lønnsveksten er på bortimot det dobbelte.

– Vi hadde det samme problemet i fjor i forbindelse med at den offisielle lønnsstatistikken ble lagt om. Da brukte vi mye tid på å regne oss fram til reelle tall for bransjene. Nå må vi ta en ny runde, sier Arntzen som har brukt deler av påskeferien med kalkulator. – Men det er per nå ingen dramatikk i dette, legger han til.

Vil unngå mekling

Både Nordlie og Arntzen har tro på at de skal klare å komme til enighet uten brudd og hjelp fra meklingsinstituttet i årets tariffoppgjør.

– Vi har tradisjon for det. Jeg mener at forhandlingsløsninger også gir bedre resultat enn om vi må til mekling. Men må vi, så må vi. Det er i så fall ikke noe nederlag. Hovedpoenget for oss er å kunne anbefale et resultat som skal ut på uravstemning blant våre medlemmer, sier Sture Arntzen.

Kim Nordlie er enig. – Ja, vi legger opp til å forhandle ferdig alle avtalene innen mandag. Frontfagene skal være ferdige innen vår frist, så vi kan forholde oss til den ramma som blir satt der, sier han.