Lønnsøkning også i kooperasjonen

I dag ble det enighet om å heve garantilønna til de ansatte innenfor kooperasjonen med 3,78 kroner i timen. Det er det samme tillegget som HK-medlemmene innenfor HSH fikk i slutten av forrige uke.
08.02.2010
15:07
16.12.2013 12:34

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Handel og Kontor har siden 1996 hatt en lønnsutviklingsgaranti i sine avtaler med arbeidsgiverforeningene HSH og Samfo. Garantien sier at høyeste minstelønnssats (trinn 6) skal utgjøre 92,3 prosent av lønnsgjennomsnittet for et utvalg arbeidstakere i de to tariffområdene. Når den ikke gjør det, heves satsen. Denne justeringen skjer fra 1. februar.

På torsdag ble HK og HSH enige om utgangspunktet for beregningen, i dag ble HK og Samfo enige om det samme. Det betyr at høyeste minstelønnssats i Samfo-overenskomsten heves med 613 kroner i måneden. Det tilsvarer en timejustering på 3,78 kroner. I tillegg er HK og Samfo enige om at alle lønnssatsene i det stillingsvurderte lønnssystemet i tariffavtalen skal heves tilsvarende.

- Det er all grunn til å si seg fornøyd med resultatet, sier HKs forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar.

Arntzen vil kreve lignende garantilønnsbestemmelser i flere andre av forbundets overenskomster i årets tariffoppgjør.

08.02.2010
15:07
16.12.2013 12:34