JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever garantier fra EU

Handel og Kontor ber ikke regjeringen nedlegge veto mot vikarbyrådirektivet, men forutsetter at norsk lov- og avtaleverk ikke forringes.
22.11.2010
13:28
16.12.2013 14:40

lene.svenning@lomedia.no

EUs vikarbyrådirektiv er ute på høring. Handel og Kontor har sendt sine synspunkter på det til LO, som er en av instansene som skal uttale seg til arbeidsdepartementet innen 10. desember.

Fast ansettelse

Forbundsstyret diskuterte saken på sitt møte i forrige uke. De vil ikke gå inn for at Norge bruker vetoretten mot direktivet.

Likevel ønsker HK å forsikre seg om at en implementering av direktivet ikke betyr at norsk lov må endres. Forbundet understreker at faste ansettelser fremdeles må være hovedregelen i norsk arbeidsliv, slik arbeidsmiljøloven slår fast. Det er ett av stridsspørsmålene i diskusjonen om direktivet skal implementeres i Norge.

Pragmatisk

– Vi hadde en lang diskusjon i forbundsstyret. Vi har fått mange uttalelser fra ulike organisasjonsledd, som ønsker at vi skal be regjeringen legge ned veto mot direktivet. Men det vet vi at regjeringen ikke vil. Da er det bedre å være pragmatisk, og heller be regjeringen om å ivareta de spørsmålene vi er opptatt av, sier HK-leder Sture Arntzen.

Det synet fikk tilslutning i forbundsstyret.

Garanti fra Brussel

– Vi stiller krav til at regjeringen skal garantere at fast ansettelse fremdeles skal være det primære, og at vi kan lovfeste rett til heltid. Hvis regjeringen ikke får dette på plass, vil vi gå for at de nedlegger veto mot direktivet, sier Sture Arntzen til HK-Nytt.

Han presiserer at en slik garanti må komme fra Brussel.

Protester ivaretatt

På denne måten mener Arntzen at innspillene fra HKs organisasjonsledd er ivaretatt. Forbundet har også videresendt brevene fra Handel og Kontor region Midt-Norge, region Indre Østland, bransjerådet HK media, samferdsel og administrasjon, og bransjegruppa industri i HKs region Vest til LO.

Direktivet ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union den 19. november 2008

Direktivet gir regler om inn- og utleie av arbeidskraft. De to mest sentrale bestemmelsene i direktivet er beskrevet i artikkel 4 og 5. Artikkel 4 regulerer medlemslandenes mulighet til å begrense bedrifters adgang til å leie inn og ut arbeidskraft. Artikkel 5 gir regler om hvilke arbeidsvilkår arbeidstakere ansatt i et vikarbyrå har krav på mens de er ute på oppdrag.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ta stilling til om direktivet skal bli en del av norsk lov. Norge har som EØS-medlem anledning til å legge ned veto mot direktivet, altså si nei

Det store stridstemaet i Norge er om vikarbyrådirektivet vil pålegge oss å endre arbeidsmiljølovens og flere tariffavtalers bestemmelser om inn- og utleie. Ved tvilstilfeller er det EFTA-domstolen som skal avgjøre hvilke lover og avtaler som kan gjelde i Norge hvis vi implementerer direktivet

Arbeidsdepartementet har nå sendt direktivet ut på høring. Fristen for å svare er satt til 10. desember

Til våren skal Stortinget har vikarbyrådirektivet til behandling

Blir det vedtatt inn i norsk lov, skjer det innen 5. desember 2011

22.11.2010
13:28
16.12.2013 14:40

Direktivet gir regler om inn- og utleie av arbeidskraft. De to mest sentrale bestemmelsene i direktivet er beskrevet i artikkel 4 og 5. Artikkel 4 regulerer medlemslandenes mulighet til å begrense bedrifters adgang til å leie inn og ut arbeidskraft. Artikkel 5 gir regler om hvilke arbeidsvilkår arbeidstakere ansatt i et vikarbyrå har krav på mens de er ute på oppdrag.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ta stilling til om direktivet skal bli en del av norsk lov. Norge har som EØS-medlem anledning til å legge ned veto mot direktivet, altså si nei

Det store stridstemaet i Norge er om vikarbyrådirektivet vil pålegge oss å endre arbeidsmiljølovens og flere tariffavtalers bestemmelser om inn- og utleie. Ved tvilstilfeller er det EFTA-domstolen som skal avgjøre hvilke lover og avtaler som kan gjelde i Norge hvis vi implementerer direktivet

Arbeidsdepartementet har nå sendt direktivet ut på høring. Fristen for å svare er satt til 10. desember

Til våren skal Stortinget har vikarbyrådirektivet til behandling

Blir det vedtatt inn i norsk lov, skjer det innen 5. desember 2011