Harde tak om uførepensjon

Det ligger an til store kutt i uførepensjonen om Arbeiderpartiet får det som de vil. Men LO har ikke gitt opp håpet om å spare de dårligst stilte.
19.11.2010
13:55
16.12.2013 14:39

lene.svenning@lomedia.no

Fra nyttår trer den nye pensjonsreformen i kraft. Snart legger regjeringen fram sitt forslag til hvordan uføretrygda skal tilpasses reformen. Både NRK og Aftenposten viderebringer i dag opplysninger fra et internt dokument, som viser på hvilke punkter Arbeiderpartiet vil at uføretrygden skal endres. Om dette blir fasiten, er det dårlig nytt både for LO, som går imot kutt, og for de om lag 300.000 på uføretrygd i Norge.

Vil kutte

Ifølge Aftenpostens kilder skal to hovedprinsipper ligge fast:

– At uførepensjonen levealderjusteres, det vil i praksis bety at den vil bli redusert

– At uføre skal skattes som lønnsmottakere og ikke som pensjonister, altså høyere skatt

Dessuten vil Ap at grensen for hvor mye uføre kan tjene per år reduseres fra 1G, ca 75.000 kroner, til 15.000 kroner. Støtten til uføre med barn skal også strammes inn ved at det settes en maksgrense for hva stønad og barnetillegg skal utgjøre.

LO imot

LO-kongressen i 2009 gikk imot både levealderjustering, den foreslåtte skattendringen, og fjerning av det behovsprøvde barnetillegget for uføre.

– Vi er opptatt av at uførepensjonen ikke blir noe dårligere i et nytt system. Uførepensjonen må også i framtida være et godt sikkerhetsnett, sier LO-leder Roar Flåthen til NRK i dag.

Plaster på såret

Ifølge Aftenposten får imidlertid LO noen plaster på såret: Det ene er at uføre skal gå over på alderspensjon ved fylte 67 år, i stedet for 62, som også har vært et foreslått tiltak. Det andre er at ordningen med levealderjustering for uføre bare skal gjelde til 2018, før ordningen evalueres. Dessuten skal den økte skatten for uførepensjonister kompenseres.

Forhandlingene ikke over

Forhandlingene mellom regjeringspartiene om hva som blir den endelige ordningen for uføre er ikke ferdige. Også LO vil ha et ord med i laget. Etter det HK-Nytt kjenner til skal Arbeidsdepartementet orientere om saken for LO-sekretariatet på mandag. Aftenposten skriver at saken også skal behandles i samarbeidskomiteen LO/Ap samme dag.

– Vi har ikke tenkt å erkjenne noe nederlag ennå, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken til Aftenposten.

Til NRK sier Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeidsdepartementet:

– Vi arbeider med å sikre en god uførepensjon også for framtida. Jeg vil understreke at regjeringa ikke har konkludert i saken.

19.11.2010
13:55
16.12.2013 14:39