Vil gi deg fri til omsorg

Regjeringen vil gi deg rett til ti dager permisjon for å pleie dine nærmeste.
11.12.2009
13:50
02.11.2013 09:38

Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere arbeid og pleie- og omsorgsoppgaver. Derfor har de i dag fremmet et forslag om at alle skal ha lovfestet rett til ulønnet permisjon for å yte omsorg til syke og pleietrengende familiemedlemmer.

– Dette er et viktig velferdspolitisk tiltak for dem det gjelder. Mange opplever at de kommer i skvis mellom jobb og omsorgsforpliktelser, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Hun viser til at det i enkelte tariffavtaler er bestemmelser om adgang til å ta permisjon ved viktige velferdsgrunner, men at mange arbeidstakere ikke er omfattet av slike regler.

– Det er derfor viktig å lovfeste en slik rett til permisjon som sikrer en praktisk adgang til å ta fri for å yte omsorg, sier Aasrud.

Forslaget fra regjeringen omfatter rett til permisjon i inntil ti dager per år, samt en utvidelse av tidsrommet for pleiepenger ved pleie av pårørende i livets sluttfase.

Regjeringen planlegger å innføre den nye ordningen fra 1. juni neste år.

Les mer på departementets nettsider .

11.12.2009
13:50
02.11.2013 09:38