Strid om Ryanair-sak

Det er irsk domstol som må dømme i en oppsigelssak reist mot Ryanair i Norge, har Moss tingrett avgjort. Men det har de måttet bite i seg før.
27.06.2013
10:47
16.12.2013 23:13

lene.svenning@lomedia.no

Alessandra Cocca, ansatt av det irske flyselskapet Ryanair og stasjonert på Rygge flyplass, ble tidligere i år sagt opp. Ifølge Cocca er årsaken at hun varslet fra om at det luktet alkohol av kabinsjefen. Han skal ha svart med å melde fra om at Cocca ikke klarte å bruke høyttaleranlegget ombord. Dermed ble hun oppsagt.

Kvinnen gikk med YS-forbundet Parats hjelp til søksmål mot Ryanair. Flyselskapet hevdet at saken hørte hjemme i en irsk domstol. Det har Moss tingrett nå gitt Ryanair rett i. NTB refererer til dommen, hvor det vises til at Cocca er ansatt i et irsk selskap, betaler skatt til Irland, er medlem av irsk folketrygd, mottar lønn til irsk lønnskonto, er forsikret i Irland og mottar sine instrukser fra ledelsen i Ryanair i Irland. Flyene er også irsk territorium.

Anket til lagmannsretten

Parat, og LO som stiller som såkalt partshjelp, har anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

– Dette er en slavekontrakt. Det er skremmende at Moss tingrett er med på å underbygge slike forhold i norsk arbeidsliv. Kjennelsen er mildt sagt besynderlig, og det er en rekke forhold som ligger til grunn for anken, sier nestleder Vegard Einan i Parat til NTB.

Handel og Kontor er helt enig i at avgjørelsen må ankes til lagmannsretten.

– Denne dommen kan ikke bli stående. Det vil få alvorlige konsekvenser for andre arbeidstakere i denne bransjen, mener Kjell Finvåg, faglig sekretær i HK.

Omgjort tidligere

Det er ikke første gang Ryanair blir saksøkt av en tidligere ansatt. I fjor stevnet Handel og Kontor selskapet vegne av et medlem som ble oppsagt fra stillingen sin på Rygge flyplass. Den gangen ga også Moss tingrett Ryanair medhold i at saken måtte gå for en irsk domstol. Men etter en anke fra HK, kom Borgarting lagmannsrett til den motsatte konklusjonen: Oppsigelsessaken skulle gå for en norsk domstol. Før saken skulle realitetsbehandles i Moss tingrett, hevdet imidlertid flyselskapet at irsk lov måtte legges til grunn i saken. Det avviste Moss tingrett. Men før søksmålet ble behandlet, inngikk HK og Ryanair et hemmelig forlik.

Viktig prinsipp

Handel og Kontor var svært fornøyd med at det ble slått fast at norsk lov og rett skal brukes i rettssaker i Norge selv om selskapet har en annen nasjonalitet.

– Det er et viktig prinsipp, både for oss og for arbeidstakere utenfor vårt område. Vi vet at fagbevegelsen i andre land i Europa også har bitt seg merke i det. De følger med på Ryanair, sa faglig sekretær Sissel Weholdt til HK-Nytt i november i fjor.

27.06.2013
10:47
16.12.2013 23:13