De nye modellene for tjenestepensjon?

Hvis regjeringen og stortinget følger anbefalingene fra Banklovkommisjonen blir dette de nye typene tjenestepensjon som bedriftene kan velge mellom fra 2014:
15.02.2013
14:22
14.12.2013 12:35

1. Hybrid standardmodell Ligner en del på dagens ytelsespensjon, og sies å være den beste modellen for ny pensjonsordning. En av grunnene til det er at bedriften forplikter seg til å øke pensjonsavkastningen i tråd med lønnsveksten. Maksimalt innbetalingsbeløp er langt høyere enn i nåværende innskuddsordning. Om du dør, går pensjonsbeholdningen riktignok til de andre i pensjonsordningen og ikke til arvinger. Varighet: Som regel livsvarige ordninger, men en kan velge at utbetalingene varer i minst 15 år eller til fylte 80 år. 2. Hybrid grunnmodell Er ganske lik standardmodellen, men her reguleres ikke innbetalinger med lønnsvekst. Til forskjell fra innskuddspensjoner skal pensjonsavkastningene i alle år være minst null (du kan ikke tape på det). Hva du får i pensjon avgjøres av størrelsen på innskuddene og avkastningen utover nullgarantien. Også her er maksimalbeløpet høyere enn i dagens innskuddsordning, og ved dødsfall går pengene til ordningen og ikke til arvinger. Varighet: Som hybrid standardmodell 3. Innskuddsmodell Her betales det inn prosenter av den ansattes lønn. Loven krever minimum 2 prosent, men det kan betales inn mer og nye innskuddsgrenser vil bli fastlagt i en forskrift til loven. Her bærer den ansatte all risiko for avkastning på pensjonsinnbetalingene, mens bedriftene har forutsigbare kostnader. Den enkelte kan tape eller tjene på det som skjer i finansmarkedene. Om du dør, går imidlertid pensjonsbeholdningen til arvingene. Varighet: Som hybrid standardmodell

15.02.2013
14:22
14.12.2013 12:35