JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tok ikke hensyn til gravid

En ansatt i Lampehuset ba om at helsefarlige lyspærer ble plassert i kjelleren av hensyn til barnet hun hadde i magen. Hun ble ikke tatt alvorlig.
15.02.2013
10:05
16.12.2013 21:47

lene.svenning@lomedia.no

Da kvinnen, som ønsker å være anonym, leste forrige nummer av HK-Nytt, reagerte hun sterkt. Der kunne interiørkonsulenten nemlig lese om en tidligere kollega i Lampehuset som ble nektet tilrettelegging da hun var gravid. Likestillingsombudet slo fast at dette var brudd på likestillingsloven. Kvinnen kjente seg igjen i historien, hun hadde selv en lignende erfaring.

For da hun, som jobbet i Lampehuset i Porsgrunn, ble gravid, ba hun arbeidsgiveren om at brukte sparepærer skulle oppbevares i kjelleren, i stedet for ved pauserommet i butikken, forteller hun. Sparepærer og lysstoffrør inneholder både kvikksølv og bly. Om de knuses dannes det en damp som er farlig å puste inn, og som er spesielt farlig for fostre.

For døve ører

Første gang kvinnen ba om at de brukte sparepærene måtte flyttes, opplevde hun ikke å bli tatt alvorlig. En kollega klaget på henne til daglig leder, og mente hun lagde et surt arbeidsmiljø ved å fremme et slikt krav.

Frustrert tok kvinnen opp bekymringen med legen sin. Han sendte med henne et brev til arbeidsgiveren der han ba dem sørge for å flytte på de brukte pærene, og et skriv fra Arbeidstilsynet om pærenes mulige skadevirkninger på fosteret. Daglig leder ba henne om å ta kontakt med Lampehusets hovedkontor. Fra den kanten ble hennes bekymring avvist som tull.

Sykmeldt

Rutineendringen hun ba om ble ikke gjennomført. Lampehuset ga beskjed til Nav om at tilrettelegging ikke var mulig. Derfor ble hun sykmeldt i april 2011, da hun var fire måneder på vei. I ettertid har Nav informert henne om at hun skulle blitt sykmeldt første gang hun var hos legen, så lenge det ikke var avklart om tilrettelegging lot seg gjøre.

Det var ikke slik den unge kvinnen hadde sett for seg at svangerskapet skulle bli.

– Følelsen jeg hadde som gravid Lampehuset-ansatt var at jeg sto alene og maktesløs i kampen for liv og helse til barnet jeg bar i magen, sier hun.

Plikter å tilrettelegge

Arbeidstilsynet gir støtte i saken.

– Kvikksølv, som finnes i slike pærer, utgjør en helsefare. Stoffet er også kvalifisert som fosterskadelig. Det er gjort lite forskning på hvor store mengder som skal til for at det kan gjøre skade, derfor er det i slike tilfeller viktig å være føre var, mener yrkeshygieniker Marianne Melgård i Arbeidstilsynet.

Hun bifaller forslaget om å flytte lysstoffrør og sparepærer bort fra den gravide arbeidstakeren for å unngå eksponering.

– Det var et veldig godt forslag. Det ville vi også forslått om vi hadde blitt spurt, sier hun til HK-Nytt.

Melgård påpeker at arbeidsgivere har plikt til å gjennomføre en risikovurdering for gravide ansatte.

– Her har arbeidsgiveren sannsynligvis ikke satt seg godt nok inn i saken, sier hun.

Nye rutiner

Einar Karlsen, driftssjef i Lampehuset, ønsker ikke å kommentere saken fordi han ikke har detaljkunnskap om den. Men kjeden har nå laget nye rutiner for tilrettelegging for gravide arbeidstakere. Disse har de sendt ut til butikksjefene i kjeden.

– Det er viktig at slike rutiner ikke gir rom for ulik tolkning, men at det samme gjelder i alle butikkene. Da vil det ikke dukke opp flere slike saker. Dette er vårt ansvar, sier Karlsen til HK-Nytt.

Stort problem

Likestillingsombudet kan ikke slå fast om Lampehuset har brutt loven denne gangen. Kvinnen har ikke klaget saken inn til dem.

– I den forrige saken ba vi Lampehuset om å lage nye rutiner for hvordan tilrettelegging for gravide skal foregå. De har vi fått kopi av. Nå vil vi vurdere om og hvordan vi skal følge opp dette, slik at ikke flere kvinner opplever at de ikke får tilrettelegging i Lampehuset, sier Claus Jervell, seniorrådgiver i Likestillingsombudet.

– Holder det med å sende rutinene for tilrettelegging til butikksjefene?

– Jeg håper de har gjort noe mer enn å sende dem. Det viktige er at butikksjefene følger opp rutinene for tilrettelegging, og at Lampehuset vet at de gjør det, sier han til HK-Nytt.

Seniorrådgiveren mener mangel på tilrettelegging for gravide arbeidstakere er et stort problem. Ombudet får en rekke henvendelser om dette, og Jervell tror mange opplever denne typen diskriminering uten at de varsler om det.

– Vi er opptatt av at kvinner som opplever dette, sier ifra, understreker Jervell.

Det er viktig at arbeidsmiljøet til enhver tid er fullt ut forsvarlig for alle arbeidstakere, slik at det ikke kan innebære risiko for foster før den gravide er klar over graviditet.

Arbeidsgiver plikter å sørge for en løpende kartlegging av arbeidsmiljøet og iverksette de nødvendige tiltak. Disse kravene til kartlegging og handlingsprogram gjelder også for å forebygge helseskade for fosteret, den gravide, eller for å unngå skade på evnen til å få barn både for mannlige og kvinnelige arbeidstakere.

Arbeidsgiver har ansvaret for at gravide arbeidstakere beskyttes mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. Han plikter til aktivt å tilrettelegge arbeidet og arbeidsplassen etter den enkeltes forutsetninger. Hvis graviditeten fører til at kvinnen midlertidig ikke kan utføre sitt vanlige arbeid, og arbeidet ikke kan tilrettelegges, skal arbeidsgiver forsøke å finne annet passende arbeid i denne perioden.

Arbeidsgiver bør rådføre seg med bedriftshelsetjenesten eller Arbeidstilsynet dersom det er uklart hvilke konkrete forhold i et arbeidsmiljø som kan ha betydning i denne forbindelse.

Kilde: Arbeidstilsynet

15.02.2013
10:05
16.12.2013 21:47

Det er viktig at arbeidsmiljøet til enhver tid er fullt ut forsvarlig for alle arbeidstakere, slik at det ikke kan innebære risiko for foster før den gravide er klar over graviditet.

Arbeidsgiver plikter å sørge for en løpende kartlegging av arbeidsmiljøet og iverksette de nødvendige tiltak. Disse kravene til kartlegging og handlingsprogram gjelder også for å forebygge helseskade for fosteret, den gravide, eller for å unngå skade på evnen til å få barn både for mannlige og kvinnelige arbeidstakere.

Arbeidsgiver har ansvaret for at gravide arbeidstakere beskyttes mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjon og arbeidsmiljø. Han plikter til aktivt å tilrettelegge arbeidet og arbeidsplassen etter den enkeltes forutsetninger. Hvis graviditeten fører til at kvinnen midlertidig ikke kan utføre sitt vanlige arbeid, og arbeidet ikke kan tilrettelegges, skal arbeidsgiver forsøke å finne annet passende arbeid i denne perioden.

Arbeidsgiver bør rådføre seg med bedriftshelsetjenesten eller Arbeidstilsynet dersom det er uklart hvilke konkrete forhold i et arbeidsmiljø som kan ha betydning i denne forbindelse.

Kilde: Arbeidstilsynet