JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tariffavtale? Nei takk!

Elkjøp i Skien vil ikke inngå tariffavtale for de ansatte. Om mekling ikke fører fram, blir det streik. HK mener elektronikk-kjeden er organisasjonsfiendtlige.
19.10.2012
12:46
16.12.2013 20:36

eva.ler.nilsen@lomedia.no

martin.slordal@lomedia.no

I vår meldte mange av de ansatte i Elkjøp Skien seg inn i Handel og Kontor. Nok organiserte gir åpning for å kreve tariffavtale. Det gjorde de ansatte i juni, med HKs hjelp. Men arbeidsgiveren nekter å undertegne. Nå må partene møte til mekling, og ifølge HK er de ansatte klare til å slåss for kravet. – Vi har hatt møte med medlemmene. De står samlet og er klare til å streike hvis ikke mekling fører fram, sier Inger Køhn, organisasjonsmedarbeider ved HK-kontoret i Tønsberg.

Kontorleder Harald Olsen synes det er merkelig hvis ikke Elkjøp vil gå med på avtalekravet i Skien under meklingen. – Det virker som om holdningen til tariffavtaler stammer fra toppledelsen i Elkjøp. Men vi merker oss at kommunikasjonsdirektør Åshild Indresøvde uttaler at Elkjøp ikke er imot organisering av ansatte og at hun heller ikke er imot avtaleopprettelse. Vi regner derfor med at tariffavtalen kommer på plass, sier kontorlederen, som synes det er synd at saken har gått så langt som dette.

Meklingsdato er ennå ikke fastsatt.

Få avtaler

Elkjøp har 96 små og store varehus i Norge. Rundt halvparten av dem er heleide av Elkjøp, de andre drives på såkalt franchisebasis, butikker eid av lokale kjøpmenn som driver virksomheten under Elkjøps logo og konsept.

HK har tariffavtale ved sju av Elkjøps butikker, seks av dem er franchisebutikker. Fem av avtalene er såkalt direkteavtaler, fordi arbeidsgiveren ikke er organisert. To av franchisebutikkene er medlemmer av arbeidsgiverorganisasjonen Virke, som dermed også er part i avtalen.

Elkjøp Norge AS var tidligere medlem av Virke, men meldte seg ut for flere år siden.

I skrivende stund har forbundet tre krav om tariffavtale liggende i systemet; i Bodø, på Stord og i Skien, hvor det altså skal mekles. De andre to kravene blir det vanskeligere og vanskeligere å få gjennomslag for. Grunnen er at medlemmene melder seg ut, ifølge HK etter press fra ledelsen.

For det er en klar tendens til at HK-medlemmene i Elkjøp blir færre og færre. Det er nå 167 medlemmer totalt, fordelt på 56 bedrifter, ved 43 av dem er det tre eller færre medlemmer. Før var det store HK-klubber ved flere av varehusene.

Problematisk

Både medlemmer og HK-ansatte hevder at det er svært problematisk å drive fagforeningsvirksomhet i Elkjøp. Gjennomgangstonen er at HK opplever Elkjøp som en vanskelig motpart å forhandle med, og flere hevder at bedriften lokker de ansatte med bedre lønn og bonus dersom de dropper medlemskap i HK.

Og når medlemmene blir borte, blir også grunnlaget for tariffavtaler svakt. Nylig måtte HK trekke avtalekravet ved Elkjøp Express Gulskogen. Det samme har skjedd andre steder tidligere.

HK-leder Sture Arntzen sier at Elkjøp opptrer organisasjonsfiendtlig, og han omtaler samarbeidet som fraværende. Han tror ikke på kjedeledelsens utsagn om at de ikke er imot tariffavtaler. – Hvis det hadde stemt, hadde de skrevet under på avtalen. Det har de altså ikke gjort, påpeker Arntzen.

– Ikke imot avtaler

Kommunikasjonsrådgiver Line Lauvsnes Oddekalv i Elkjøp vil ikke svare HK-Nytt på hvorfor det har gått så langt som til mekling i Skien, men gjentar budskapet til kommunikasjonsdirektøren om at Elkjøp generelt ikke er motstandere av tariffavtaler. – Hvis flertallet av de organiserte i en Elkjøpbedrift ønsker tariffavtale, så skal de selvfølgelig få det. Medarbeiderne i Elkjøp står fritt til å organisere seg, sier hun.

Oddekalv kjenner seg ikke igjen i påstanden om at Elkjøp motarbeider tariffavtaler og er organisasjonsfiendtlig. – Hvis Handel og Kontor mener det, så får det stå for deres regning. Elkjøp sentralt har valgt ikke å være medlem av noen arbeidsgiverorganisasjon fordi vi ønsker å kunne lønne hver enkelt medarbeider individuelt, basert på kompetanse og prestasjoner, forklarer hun.

Ikke unik historie

Morten Nordal, regionssekretær ved HKs Bodøkontor, mener tvert imot at Elkjøp til de grader er organisasjonsfiendtlige. – Vi har prøvd å få på plass en avtale hos Elkjøp i Bodø lenge. I april sendte vi inn krav om tariffavtale på vegne av 20 medlemmer i bedriften. Da jeg kom tilbake etter sommerferien hadde nesten samtlige meldt seg ut. I dag er det bare seks medlemmer igjen, og da har vi jo ikke så mange folk bak kravet om tariffavtale. Nå har vi nesten gitt opp å få på plass avtalen, sier han.

Nordal sier han kjenner til at ansatte har blitt forespeilet høyere lønn av ledelsen ved varehuset hvis de melder seg ut av fagforeninga, og at de som er organisert blir satt opp mot hverandre. – Folk blir skremt bort. Hvis du ikke tar i mot det som Elkjøp foreslår, blir du nærmest frosset ut, hevder Nordal.

Innrømmer ulemper ved tariffavtale

Varehussjef hos Elkjøp i Bodø, Kenneth Sørensen, sier at han ikke kjenner seg igjen i forklaringen om at medlemmer har blitt presset ut av Handel og Kontor. – Slik jeg kjenner det, så var det bare tre-fire ansatte her som ville ha en tariffavtale. Mange var medlemmer fordi det blant annet ga gode forsikringsordninger. Det flere ansatte reagerte på, var at noen få personer snakket på vegne av alle ansatte, sier han.

Sørensen sier til HK-Nytt at ingen i ledelsen hos Elkjøp er i mot at ansatte organiserer seg, og han ser at en tariffavtale kan ha fordeler. Det kan midlertidig være elementer ved en tariffavtale som ikke er så gunstige, mener han. – Gjennom en tariffavtale får hver enkelt mindre mulighet til å påvirke sin egen lønn og de vil risikere å tjene dårligere enn når bedriften ikke har tariffavtale, sier Sørensen.

Har blitt presset

Tillitsvalgt hos Elkjøp i Bodø, Tom Johnny Leivseth, har en annen historie å fortelle til HK-Nytt. – Jeg har vært med på hele runden med å få på plass avtalen, og vi har blitt motarbeidet hele tiden fra ledelsens side. Folk har blitt oppfordret til å melde seg ut av Handel og Kontor fordi det vil gå utover lønna vår. På personalmøter har vi blitt satt opp mot hverandre, og det har blitt truet med å fjerne bonuser hvis vi leverte krav om tariffavtale, sier Leivseth.

Ikke gitt opp

Elkjøp i Stord, som er medlem i Virke, er det tredje stedet hvor HK har et avtalekrav liggende inne. Regionssekretær Rigmor Heggdal ved HK-kontoret i Bergen forteller om medlemssvikt også her. – Vi hadde 21 medlemmer i bedriften da kravet ble sendt i mai. I dag er det ni igjen. Jeg vet at de ansatte har blitt fortalt av ledelsen i Elkjøp på Stord at en tariffavtale er kostbar for bedriften, og at dette går utover goder som bonusordninger, personalfester og hytteturer, sier Heggdal.

Hun har imidlertid ikke gitt opp kravet om å få på plass avtale, men føler det blir vanskelig når hun ikke får møtt medlemmene sammen med butikkledelsen. – HK-medlemmene har all rett til å få en tariffavtale. Vi skulle gjerne vært der for å oppklare de misforståelsene som butikkledelsen skaper rundt en tariffavtale, sier Heggedal.

Ut av HK i Haugesund?

Ved Elkjøp i Haugesund fikk de på plass en tariffavtale i 2006. Da avtalen ble inngått var det 19 medlemmer i bedriften. I dag er det fem igjen.

Regionssekretær ved HKs Stavangerkontor, Geir Løland, var med på å inngå avtalen. Det var en lang kamp. – Vi hadde mange runder før vi fikk dette til, og det var turbulente tider. Jeg ble kastet ut av et møte jeg hadde med de ansatte og stemningen var amper, husker Løland. – Jeg opplevde bedriften som fagforeningsfiendtlig selv om vi fikk på plass avtalen. Men det var ingen tvil om at Elkjøpledelsen aldri ønsket noen tariffavtale, hevder han.

Tariffavtalen har de fortsatt, men tillitsvalgt Isabell Nygård sier hun oppfatter Handel og Kontor som lite velkommen i bedriften. – Medlemmene som er igjen her opplever daglig press på å melde seg ut av HK, sier hun til HK-Nytt.

Varehussjefen hos Elkjøp i Haugesund, Kristian Kämäräinen, har følgende kommentar: – Det er opp til de ansatte om de vil ha en tariffavtale eller ikke. Slik funker verden.

19.10.2012
12:46
16.12.2013 20:36