JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Seniorrådgiver Kim Nordlie forteller at Virke har lagt seg på en ny linje og går inn for faglige rettigheter i handelsavtaler.

Seniorrådgiver Kim Nordlie forteller at Virke har lagt seg på en ny linje og går inn for faglige rettigheter i handelsavtaler.

Lene Svenning

Virke går for faglige rettigheter

Virke går nå inn for klausuler i handelsavtaler, der partene forplikter seg til å følge ILOs kjernekonvensjoner om arbeidstakerrettigheter.
10.10.2012
13:25
27.08.2015 20:00

– Dette er helt i tråd med det regjeringen ønsker, sier seniorrådgiver Kim Nordlie i Virke til LO-Aktuelt.

Les: Internasjonal strategi for anstendig arbeidsliv virker

Den norske regjeringen har en «Decent Work-agenda», der man går inn for å få med arbeidstakerrettigheter i handelsavtaler. I Soria Moria-erklæringen står det at «Regjeringen vil arbeide for å fremme et internasjonalt handelsregime hvor hensyn til miljø, faglige og sosiale rettigheter, matsikkerhet og utvikling i fattige land skal tillegges avgjørende vekt».

Del av handelsavtale

LO har i mange år arbeidet for at arbeidstakerrettigheter skal bli en integrert del i framtidige handelsavtaler. Her står ILOs kjernekonvensjoner sentralt, og disse konvensjonene var viktige for å få inn et punkt om faglige rettigheter i teksten til EFTAs frihandelsavtale med Colombia, som det var mye strid om.

– Dette var et gjennombrudd, sier førstesekretær i LO, Trine Lise Sundnes, som også setter pris på at Virke har snudd.

Ikke NHO

På en stor konferanse om «Decent Work» i Oslo i 2008 sa daværende NHO-sjef Finn Bergesen jr. at arbeidsstandarder hører hjemme i ILO, ikke i WTO. Dette synes fortsatt å være NHOs standpunkt. Ingen i NHO hadde anledning til å svare på vår henvendelse i dag, men i et handelspolitisk dokument går det fram at NHO mener det vil skape store konflikter å ta inn arbeidsstandarder i en fremtidig WTO-avtale.

Her heter det: «Det er ILOs oppgave å fastsette og behandle grunnleggende arbeidsstandarder gjennom sitt konvensjonsarbeid. Det er et internasjonalt anliggende, men fastsettelsen av ordinære arbeidsstandarder er et nasjonalt suverenitetsanliggende».

Bevegelse

Men utviklingen har gått videre og ifølge LOs Trine Lise Sundnes har både WTO (Verdens handelsorganisasjon) og IMF (Pengefondet) nå foretatt en politisk anerkjennelse av ILOs standarder for arbeidstakerrettigheter.

– ILO har også sete og stemme på G 20 møtene, og er dermed blitt et referansepunkt, sier Sundnes.

ILO-strid

I sommer var det en strid om streikeretten på ILOs konferanse som LO-Aktuelt har omtalt tidligere. NHO og Virke gikk sammen med de andre arbeidsgiverorganisasjonene om å nekte å knytte streikeretten til konvensjonene 87 og 98. Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sa den gang til LO-Aktuelt at streikeretten helt siden 1952 har vært utledet av konvensjon 87 og vært en del av denne.

Virke

Direktør Kim Nordlie i Virke sier til LO-Aktuelt at det var en avstemning i arbeidsgivergruppen i ILO i juni, noe som hadde med fremgangsmåten å gjøre. Virke stemte imot flertallet på dette punktet.

– Den hadde ikke noe med om hvorvidt streikeretten er en del av konvensjon 87, for det står det ikke noe om, sier Kim Nordlie. LO-Aktuelt tolker likevel dette som uttrykk for at Virke ønsker en mindre konfronterende holdning i forhold til arbeidstakersiden.

Styret i ILO skal forfølge saken på sitt møte i november. På spørsmål om Virke vil ha noe innspill i så måte, sier Nordlie at Virke ikke er med i den internasjonale arbeidsgiverorganisasjonen IOE.

Generelt sier Kim Nordlie at arbeidsgivernes holdninger i Europa og resten av verden er annerledes enn i Norge, selv om de anerkjenner den europeiske sosiale pakten hvor streikeretten er slått fast.

– De europeiske arbeidsgiverne kommer ikke unna det faktum. Jeg opplever derfor ikke dette som et problem i Europa, sier Kim Nordlie.

stig.christensen@lomedia.no

10.10.2012
13:25
27.08.2015 20:00