JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Må tenke nytt om arbeidstider

De ansatte i varehandelen har liten innflytelse over egen arbeidstid. Fafo mener HK må gå nye veier for å endre på dette.
16.09.2012
17:36
14.12.2013 12:35

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Fafo-forskerne Kristin Alsos og Dag Olberg har dykket ned i varehandelen og sett på arbeidstidene i bransjen og de ansattes innflytelse over disse. Hovedkonklusjonen i rapporten er ikke veldig positiv sett med HK-øyne.

Rapporten ble delt ut på HKs landsmøte søndag og blir hyppig vist til i debatten om arbeidstider i handelen.

Lite å si

- Grovt sett kan vi si at tillitsvalgte har liten innflytelse ved fastsetting av arbeidstider i handelen. Det kan ha noe med lav organisasjonsgrad å gjøre men også med kompetansen og fokuset til de ansatte, sier Kristin Alsos til HK-Nytt.

Hun etterlyser en mer aktiv bruk av hovedavtalen på arbeidsplasser hvor den er gjeldende.

– Noen av dem vi snakket med sier at de visste hva de gikk til da de fikk jobb i handelen, og at de dermed ikke er så opptatt av å forhandle om arbeidstid. Andre sier at de ikke vil jobbe mer helg og kveld selv om det kunne gitt andre arbeidstider jevnt over. Men hovedinntrykket er at handlingsrommet ikke er så stort, at det ikke er kultur for diskusjoner om arbeidstid mellom tillitsvalgte og ledelse – særlig i kjeder og på kjøpesentre, sier hun.

Dag Olberg så på den samme problematikken for 12 år siden, og heller ikke han kan berette om noen positiv trend.

– Det er samme virkelighet nå som i 2000, eller kanskje verre sett fra HKs ståsted. Det er færre på heltid og det er flere på kort deltid. Utviklingen har jevnt gått i en annen retning enn den HK ønsker, sier han.

Lære av andre?

De to Fafo-forskerne har sett på hvordan arbeidstiden fastsettes i andre deler av privat servicebransje, blant annet har de tittet nærmere på grossistoverenskomsten til Transportarbeiderforbundet. Den er bygget opp på en helt annen måte enn HKs landsoverenskomst, som stort sett gjelder for ansatte i varehandelen. Transport sin avtale ligner mer på en industritariffavtale med utgangspunkt i skiftordninger, normalarbeidsdagen og gode tillegg for avvik fra den. De har en bestemmelse om bedriftstilpasset arbeidstid hvor de tillitsvalgte har mye makt. Endringer i arbeidstid fordrer nemlig enighet mellom partene.

– Transportarbeiderforbundet har i og for seg gitt arbeidsgiverne mye fleksibilitet, men de har samtidig stilt sterke krav tilbake. Det har gitt forhandlingsmakt, påpeker forskerne.

Var beskyttet

Historien er litt annerledes i handelen. Inntil 2003 var de ansattes arbeidstid delvis regulert i Lov om åpningstider, i tillegg til tariffavtalene. Men med at loven forsvant, opphørte også vernet mot helg- og nattarbeid. Og alle vet hvordan åpningstidene, og dermed arbeidstidene, har eskalert siden den tid. Ingen så langt nok inn i spåkula da lovendringene var på trappene, til å lage klarere bestemmelser for forhandlinger om arbeidstid.

– Svaret vi fikk fra den borgerlige regjeringen den gangen var at markedet ville regulere dette, sier HK-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Lov og avtale

Kristin Alsos og Dag Olberg ser ingen åpenbar vei for HK når det gjelder å få kontroll med arbeidstidene til de ansatte i handelen. Kanskje kan forbundet gjøre noe med tariffavtalene sine, muligens er det klokest å gå lovveien. Eller hva med en kombinasjon?

– I år var jo første gang siden 1998 at tilleggene for ubekvem arbeidstid ble regulert. Kanskje HK ikke har prioritert dette nok, spør Alsos.

Hun tror det også må annen lut til enn bare å kreve høyere tillegg.

– Jeg tror HK må tenke bredere og se litt på hva motparten har interesse av. HK må tenke igjennom hva de kan være villige til å godta for å få mer innflytelse som motytelse, sier hun.

Å jobbe for en lovendring er også en mulig vei å gå.

– Man kan jo tenke seg et forbud mot nattarbeid, slik de har i Sverige, og at unntak fra det skal avtales mellom partene, legger hun til.

Få bedre styring

Peggy Hessen Følsvik ser med stor interesse på det Fafo-forskerne har funnet ut i sin kartlegging.

– Nå har det gått ti år, og vi har fortsatt et stort hull i lovverket når det gjelder vern for de ansatte i handelen, sier hun.

Følsvik sier HK vil bruke Fafo-rapporten i både tariffarbeid og i dialogen med ansvarlige politikere.

– Nå har vi fakta på bordet, vi er ferdige med synsingen. Og vi er ikke ute etter en omkamp om åpningstidsloven. Vi vil at de ansatte skal ha mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag. Det er vår politikk, sier nestlederen.

Ny kurs?

Også forbundsleder Sture Arntzen viste til rapporten i sin åpningstale på landsmøtet. Han stiller spørsmål om hvorvidt HK bør endre strategi i denne saken. Kanskje er arbeidstidene viktigere enn åpningstidene, mener forbundslederen.

16.09.2012
17:36
14.12.2013 12:35