Klar om medlemmene vil

Hun er lansert som HKs kommende ledere. Trine Lise Sundnes mener hun er godt kvalifisert fir den jobben.
12.09.2012
12:06
14.12.2013 12:35

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Hvorfor vil du bli leder i Handel og Kontor?

Det handler om at HK er et utrolig spennende forbund, med en stor spennvidde og et stort potensial til å vokse seg enda større. LO-familien er i endring blant annet gjennom forbundssammenslåinger. Det endrer tyngdepunktene. Jeg vil bidra til at HK synes enda bedre, både i LO og i samfunnsdebatten for øvrig.

Hvorfor er du den beste kandidaten?

Akkurat det må du kanskje spørre noen andre om, men jeg mener jeg er godt kvalifisert fordi jeg kjenner HK, LO og systemene og er vant til å jobbe for å få gjennomslag. Så får landsmøtet gjøre seg opp en mening om jeg er den beste kandidaten.

Hva kan du tilføre HK?

Det jeg er god til, er å få folk til å jobbe sammen og gjøre hverandre gode. Jeg er opptatt av forankring og deltakelse. Jeg mener også at jeg evner å være tydelig i samfunnsdebatten og der har HK mye å bidra med.

Hva er HKs største utfordring?

Ethvert forbund har sine utfordringer å ta tak i, slik er det å være en organisasjon. Men nå er det jo landsmøtet som skal diskutere og vedta hva som skal være viktigst i de kommende fire årene. Velger de meg, lover jeg å følge opp det nye handlingsprogrammet og gjøre det jeg kan for å få det gjennomført. Det er landsmøtet som er det politiske verkstedet, ledelsen må ta mandat derfra og jobbe.

Du ble nevnt som kandidat før landsmøtet for fire år siden også, var du ikke interessert da?

Det er riktig at valgkomiteen tok kontakt for å høre om jeg var aktuell. Det er også riktig at jeg sa nei. Det handler om at når man skal ta på seg en slik oppgave, så må man ville det med hud og hår. Akkurat da hadde jeg tatt på meg oppgaven å være nordisk fagbevegelses representant i ILO. Når jeg hadde sagt ja til det, kunne jeg ikke komme tilbake tre måneder senere og si «sorry, det passer ikke likevel».

Men nå er du klar for HK med hud og hår?

Ha-ha. Ja, dette er noe jeg har tenkt mye på og virkelig har lyst til. Så hvis landsmøtet gir meg muligheten, er jeg klar.

12.09.2012
12:06
14.12.2013 12:35