Nei til dumping

Luftfartsbransjen preges av stadig mer innleie av billig arbeidskraft. Det vil Handel og Kontor sette en stopper for.
29.08.2012
12:14
16.12.2013 19:58

martin.slordal@lomedia.no

– I dag ser vi arbeidstakere fra andre land som jobber for helt andre lønninger enn våre medlemmer. Dette er å regne som sosial dumping og det må sette en stopper for, sier nestleder i Handel og Kontor, Peggy Hessen Følsvik.

To hovedkrav

Hun leder tarifforhandlingene med NHO Luftfart som startet i dag. Konkurransen i luftfarten er kjent for å være beinhard, og det er en bransje det er lett å flytte arbeidskraft i. Forhandlingslederen forteller at det er to hovedkrav til NHO Luftfart som blir viktige.

– Vi vil at lønna til våre medlemmer skal opp, og vi ser for oss et oppgjør i tråd med de øvrige HK-oppgjørene. Vi kan ikke akseptere at denne bransjen henger etter. Og vi må få på plass noen gode bestemmelser om innleie av arbeidskraft i tariffavtalen, sier hun.

Utsatt oppgjør

Tarifforhandlingene mellom HK og NHO ble utsatt i våres på grunn av vekterstreiken.

–NHO spurte oss om ikke vi kunne utsette forhandlingene til etter sommeren fordi flyselskapene hadde nok annet å ta seg av. Vi var greie og sa ja, og nå forventer vi at NHO er greie med oss i dette oppgjøret, humrer Følsvik.

Er spent

Nestleder i HK-klubben i SAS, John Harald Vestby, er spent før forhandlingene.

– Vi ser at innleie av billig arbeidskraft har begynt i det små og de fleste andre bransjer har bestemmelser om dette i tariffavtalen. Vi har ikke det ennå, men kanskje når vi er ferdige her i dag, sier han og legger til at han også vil ha på plass fagbrevtillegget i bransjen.

Det er satt av en dag til forhandlingene mellom HK og NHO-luftfart

29.08.2012
12:14
16.12.2013 19:58