Enige etter lang natt

Kroner 1,25 i timen i lønnstillegg og 14 dagers betalt pappapermisjon. Det er noen av hovedelementene i meklingsforslaget Fellesforbundet og Norsk Industri har anbefalt. Dermed er faren for streik i frontfagoppgjøret avverget.
16.04.2012
09:44
14.12.2013 12:34

einar.fjellvik@lomedia.no

torgny.hasaas@lomedia.no

erlend.angelo@lomedia.no

simen@lomedia.no

– Jeg tror det er et godt og forsvarlig resultat som begge parter kan leve med, sa Arve Bakke, Fellesforbundets forhandlingsleder, da han sammen med Norsk Industris Stein Lier-Hansen møtte pressen etter å ha forhandlet tolv timer på overtid med frontfaget.

Det generelle kronetillegget for frontfagene blir 1,25 kroner per time. Fellesforbundet fikk i tillegg innfridd en rekke krav. Det gjelder blant annet at innleide fra vikarbyråer skal ha samme vilkår og omfattes av Fellesforbundets overenskomster. Forbundet fikk også gjennom sitt krav om to ukers lønnet omsorgspermisjon for far ved fødsel.

– LAST NED: Det anbefalte meklingsforslaget i sin helhet

Pappaperm

At også fedre i industrien skal sikres muligheten til å være sammen med barnet etter fødsel, virket Bakke ekstra fornøyd med å ha forhandlet fram. Det har vært en hjertesak for Fellesforbundets leder ved årets tariffoppgjøret.

– Vi er veldig fornøyd, dette har vi kjempet for lenge. Men vi hadde ikke klart det uten Norsk Industri, understreker Bakke.

– Finansieringen av ordningen utgjør kun 0,1 prosent av ramma, så det er ikke det som kommer til å true industriens konkurranseevne. Det vil nok heller gjøre industrien mer attraktiv for unge arbeidstakere, tror Stein Lier-Hansen.

Hever minstelønna

Partene er også blitt enige om at innleid personale fra vikarbyråer skal sikres samme vilkår som fast ansatte i innleiebedriften, og at de skal omfattes av Fellesforbundets overenskomster. Dette var et punkt det var knyttet store forventninger til i forkant, og er et av Fellesforbundets felleskrav gjennom hele vårens tariffoppgjør.

– Nå får vi mulighet til å etablere tariffavtaler med vikarbyråer på de tradisjonelle overenskomstene, sier Bakke.

Det er også bestemt at minstelønna skal heves, det samme gjelder for satsene for skift- og ulempetillegg. For offshore er partene kommet til enighet om full kompensasjon ved pålagt eller avtalt 2-4 rotasjon, dessuten er nattillegget økt med 7,4 prosent pluss 3 kroner ekstra i timen.

Forsvarlig oppgjør

Riksmekler Kari Gjestebye erkjenner at det har vært tøffe forhandlinger om økonomi. Men omsider kom partene i havn. Hun vil imidlertid ikke si noe om hva den økonomiske ramma for oppgjøret er før de lokale forhandlingene er unnagjort. Hun beskriver årets frontfagsoppgjør som moderat.

Stein Lier-Hansen kunne imidlertid fortelle at resultatet som partene har forhandlet fram utgjør 0,85 prosent. I tillegg kommer overhenget på 1,3 prosent. Det utgjør til sammen 2,15 prosent.

– Om den totale økonomiske ramma vil holde seg under fire prosent avhenger av hva som skjer videre. Vi har i hvert fall framforhandlet et forsvarlig resultat, sa Lier-Hansen.

– Så er det opp til alle andre å oppføre seg like forsvarlig som Fellesforbundet og Norsk Industri, fulgte Arve Bakke opp.

Fire overenskomster mellom Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri utgjør frontfaget; Verkstedoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teko-overenskomsten og Teknologi- og dataoverenksomsten.

Resultatet fra dette oppgjøret legger rammene for de øvrige lønnsoppgjørene ut over våren.

I løpet av våren skal i alt ca 230 overenskomster i LO/NHO-området revideres.I tillegg skal en rekke overenskomster i servicesektoren, i kommunesektoren og overenskomstene for de statsansatte revideres.

16.04.2012
09:44
14.12.2013 12:34

Fire overenskomster mellom Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri utgjør frontfaget; Verkstedoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teko-overenskomsten og Teknologi- og dataoverenksomsten.

Resultatet fra dette oppgjøret legger rammene for de øvrige lønnsoppgjørene ut over våren.

I løpet av våren skal i alt ca 230 overenskomster i LO/NHO-området revideres.I tillegg skal en rekke overenskomster i servicesektoren, i kommunesektoren og overenskomstene for de statsansatte revideres.