12.000 mister jobben

Den tyske billigkjeden Schlecker halverer antallet filialer, og nær 12.000 ansatte mister jobben.
05.03.2012
15:06
14.12.2013 12:34

Opplegget for en omlegging av den konkurstruede Schlecker-kjeden ser nå ut til å være avklart. Bobestyreren la i forrige fram et forslag som innebærer at antallet filialer reduseres fra 5.410 til 2.400. Samtidig reduseres antallet ansatte med 11.750, fra rundt 25.000 til 13.000.

Tanken er at Schlecker gjennom denne nedbyggingen skal øke omsetning og inntjening. Det er ikke alle like overbevist om at vil skje.

Billigkjeden Schlecker startet tidlig på 1970-tallet, da resepttvangen på en rekke medisiner ble opphevet i Tyskland. Det utviklet seg etter hvert til et kjempekonsern som omsetter billigprodukter innenfor en rekke områder. Konsernet gikk i slutten av januar til skifteretten, og innledet gjeldsforhandlinger med kreditorene.

Prekært for de ansatte

For de ansatte er situasjonen etter hvert prekær. Både bobestyrer og Schlecker-kjeden lovte i februar at det skulle brukes penger til både videreutdanning, kvalifisering og jobbformidling for dem som mister jobben, men søndag meldte nyhetsmagasinet Der Spiegel at konsernet foreløpig mangler de nødvendige 70 millioner Euro som skulle brukes til disse tiltakene.

Arbeidsminister Ursula von der Leyen lover nå statlig støtte for å hjelpe de oppsagte med å komme seg ut i ny jobb så snart som mulig.

Det løftet mener mange Schlecker-ansatte er det minste von der Leyen kan oppfylle. Da hun i forrige uke kommenterte de månedlige ledighetstallene, skrøt hun uhemmet av at arbeidsledigheten i Tyskland ikke har vært så lav på 21 år, og mente at de Schlecker-oppsagte hadde gode sjanser til raskt å komme i arbeid igjen.

Von der Leyens uttalelser kom til tross for at det to dager tidligere ble offentliggjort en undersøkelse som viser at det nettopp innen varehandelen er stort underskudd på ledige jobber. Mens det i januar var 24.000 ledige jobber innen handel, var det nesten 300.000 arbeidssøkende eller rundt 12 ledige per jobb. Situasjonen er spesielt vanskelig i de såkalt nye forbundsstatene, det vil si det tidligere DDR, der det ifølge undersøkelsen er mellom 20 og 30 jobbsøkere for hver ledig jobb.

Kvinnediskriminering

De ansatte i Schlecker føler seg sviktet i den situasjonen som er oppstått, og hovedtillitsvalgt for de ansatte, Christel Hoffmann, mener situasjonen har preg av typisk kvinnediskriminering.

– Ser man på tilfeller som Opel, så var det helt annerledes. Nå skal jeg være litt kjettersk og si det rett ut: Der dreide det seg om arbeidsplasser for menn, sier Hoffmann.

Hun viser altså til de store vanskelighetene ved Opel-verkene for to-tre år siden, der forbundskansler Angela Merkel duperte sin egen økonomiminister og ga tilsagn om milliardbeløp i statlig støtte til Opel. Nå ble det riktignok ikke aktuelt, siden Opels amerikanske eiere bladde opp, men Christel Hoffmann er sur på politikerne.

Verdi krever statlige tiltak

– Jeg føler meg veldig ensom, sa hun på en pressekonferanse torsdag i regi av fagforbundet Ver.di. Hun har ikke fått en henvendelse fra en eneste rikspolitiker, – ikke en telefon, ikke en e-post, ikke en sms.

– Det dreier seg om skjebnen for tusener av medborgere.

Nå har fagforbundet Ver.di stilt krav om at staten må gå inn med støtte for å redde flest mulig av arbeidsplassene hos Schlecker, men handelens bransjeorganisasjon avviser blankt at staten skal blande seg inn.

Ifølge Berliner Zeitung er bransjeorganisasjonen prinsipiell motstander av å bruke statlige midler for å redde handelsbedrifter som kommer i vanskeligheter. Dette har bransjen alltid ryddet opp i selv, heter det.

Vil slåss for hver oppsagt

I fagforbundet Ver.di ser man meget alvorlig på situasjonen, men forbundsstyremedlem Stefanie Nutzenberger har en viss tro på den oppnevnte bobestyreren. Hans utsagn om at det nå står om hvorvidt Schlecker skal bestå eller ikke, tar vi som et viktig utsagn, sier hun.

– Vi skal slåss for hver eneste en av de som blir oppsagt. Det kan Schlecker-damene stole på, sier Nutzenberger.

De krever nå en omlegging av hele bedriftskulturen i Schlecker. Grunnleggeren Anton Schlecker, har allerede trukket seg tilbake, og de to barna har overtatt ledelsen av familiefirmaet.

Uansett hva som skjer de nærmeste dagene, vil Schlecker være på alles lepper over hele Tyskland på torsdag. Da er det 8. mars og kvinnedag.

05.03.2012
15:06
14.12.2013 12:34