Studerer om dagen - jobber om kvelden

De unge kombinerer studier med jobb i varehandelen eller i serveringsbransjen.
02.03.2012
09:04
14.12.2013 12:34

nina.sandaas@lomedia.no

Tallene kommer fram i Arbeidskraftsundersøkelsen om arbeidstidsordninger som Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjennomfører årlig. 2011-tallene viser at knapt 770.000 personer – tilsvarende litt under 33 prosent av alle arbeidstakere – hadde en hovedjobb hvor de regelmessig arbeidet utenfor vanlig dagtid. Ordinær dagtid er mandag til fredag klokka 06-18.

Av alle de som arbeidet utenfor vanlig dagtid var sju av ti i skift- eller turnusordning. Fjorårets tall avviker ikke fra nivået i året før. Det vanligste er å arbeide en kombinasjon av både lørdags-, søndags-, kvelds- og nattevakter. Slikt arbeid utenom vanlig dagtid er mest utbredt i tjenesteytende næringer:

– I overnattings- og serveringsvirksomhet hadde to av tre slike arbeidstider.

– Innen transport og lager jobbet tre av fem utenom dagtid.

– I helse- og sosialtjenester arbeider halvparten av de ansatte utenfor ordinær dagtid.

– I varehandelen er andelen 46 prosent.

Blant ansatte i alderen 15-29 jobber halvparten utenom vanlig dagtid; De kombinerer studier med jobb, det typiske er i varehandelen eller i serveringsvirksomhet. Det er en større andel kvinner (37 prosent) enn menn (29 prosent) som jobber utenom ordinær dagtid. Forklaringen er at kvinner er sterkt overrepresentert i helse- og sosialtjenester.

Ser man på utviklingen i et tiårsperspektiv er det en viss forandring å spore til det bedre i arbeidstidsordningene, hvis målet er jobbe i tidsrommet 06-18. Andelen som jobber vanlig dagtid er faktisk noe høyere nå enn for ti år siden. I 2002 oppga 65,2 prosent at de arbeidet ordinær dagtid. I fjor var denne andelen gått opp til 67,3 prosent. Og motsatt har andelen som jobber utenom vanlig tid, krympet tilsvarende.

Det vi kaller 7-24-samfunnet – åpent alle sju ukedager døgnet rundt – er et faktum i noen flere tjenesteytende virksomheter nå enn for ti år siden. Men totalt er det nå en mindre andel som slipper å jobbe til andre tider enn vanlig dagtid.

02.03.2012
09:04
14.12.2013 12:34